Publikacje spis - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Publikacje spis

Publikacje

Stefan Jerzy Siudalski - przez ponad 27 lat byłem na liście biegłych sądowych. Byłem ustanowiony biegłym do końca 2017 roku /szósta kadencja/ lecz w dniu 30 września 2015 roku złożyłem prośbę o wykreślenie z listy biegłych - powody są podane pod tym linkiem.

============

Książki

 • "Systemy alarmowe w wojsku według Norm Obronnych" Stefan Jerzy Siudalski 2017 rok wyd: Wiedza i Praktyka
 • "Przepisy i normy elektryczne - monitoring i systemy alarmowe" Stefan Jerzy Siudalski 2014 rok,wyd: Wiedza i Praktyka
 • "Projektowanie zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych - przegląd aktualnych norm" Stefan Jerzy 2013 rok wyd: Wiedza i Praktyka

 • Poradnik dla studentów WAT: "Ochrona osób i mienia" Ryszard Radziejewski, Stefan Siudalski - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 2013 rok, Książkę można kupić w zakresie cen od 36 do ok 50 zł przez internet np w Księgarni Ekonomicznej i w kilku innych miejscach

Spis treści podręcznika

======

Broszura o błędach w przypadku realizacji dużych inwestycji - spis treści poniżej:

Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów
Wstęp ........................................................................................................7
Przyczyny powstawania błędów w ochronie .......................................7
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) ...................11
Przykład wymagań zapisanych w SIWZ
– „Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV” .............................12
Wymagania dla obrazów z kamer zapisane w normach
i rozporządzeniach ................................................................................13
Analiza zabezpieczeń na Stadionie Narodowym ..............................14
Ruchome kamery ...................................................................................20
Kompresja i poklatkowość zapisu .......................................................21
Przykładowe rozwiązania – monitoring podziemnych garaży........22
Audyt i działania wg normy PN-EN 50132-7 ....................................24
CCTV zgodnie z przepisami ................................................................25
Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ
– powoływanie się na normy ...............................................................30
Przykład – świadectwo kwalifikacyjne wystawiane
przez jedną z polskich firm ..................................................................37
Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ – powoływanie się
na normy oraz atesty i odrzucenie norm przy realizacji systemu ...38
Czas ważności atestów ..........................................................................39
Przykłady wymagań w SIWZ – komentarze
na podstawie konkretnych przykładów ..............................................41
Integracja systemów
Działania inwestora ...............................................................................44
Skład Zintegrowanych Systemów Ochrony .......................................46
4 Wiedza i Praktyka
Spis treści
Ochrona obiektów muzealnych
Planowanie ochrony ..............................................................................53
Rozbudowa lub modernizacja istniejących obiektów
– muzea i inne ........................................................................................57
Ograniczenia techniczne przy rozbudowie obiektów .......................62
Problemy z ustaleniem priorytetów w ochronie ...............................64
Wymagania zapisane w SIWZ i w rozporządzeniach
a normy wycofane
System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
– konflikty w zapisach norm ................................................................73
Przykład zapisu w SIWZ .......................................................................75
Przykłady z akt sądowych i ekspertyz
Błędne podłączenia ...............................................................................77
Z sali sądowej – Inne wymiary urządzeń ...........................................77
Nieprawidłowości przy wyborze koncepcji ochrony ........................78
Próba niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela ..........79
Zalecenia po audycie w 2004 roku – fragmenty ................................80
Ciekawy przypadek z audytu zabezpieczeń .......................................80
Sprawdzanie systemu podczas odbioru lub konserwacji – czujki ..82


==============

Wykłady i ekspertyzy- można zamówić:

 • Oceny Systemów Ochrony - Audyt – czyli ocena trudności stopnia przełamania systemu, ocena prawidłowości doboru i rozmieszczenia elementów ochrony a także jeśli nastąpiło włamanie – określenie kto miał wiedzę aby włamanie się udało /patrz Systemy Alarmowe 1/2006 str 12-14/.

 • Audyty - monitoring miejski, systemy alarmowe itd

 • Wykłady: dla ekspertów "Błędy w systemach ochrony", PN SA, 8 h + broszura

 • Dla pracowników ochrony technicznej "Techniczne środki ochrony" 2-8 h + broszura,

 • "Telewizja w ochronie" - pokaz 2-5 h,

 • Kłopoty z PN E 08390 - Normy normalizacja " 2-4 h, norma wycofana a systemy są nadal w użyciu, "Błędy w systemach ochrony wynikające ze  stosowania tej normy"

 • Wykłady- można zamówić Dla inwestorów, banki, wojsko, itp "Jak unikać błędów w systemach ochrony" -2-8 h,

pokaz  w tym 1,5 h "Wprowadzenie do systemów ochrony"

 • " Błędy w CCTV i zalecenia "1-4 h,

 • "Problemy z normami dotyczącymi zabezpieczeń mechanicznych" 1-4 h,

===========

Artykuły i książki
Aktualne (prawie) na dzień 2 lutego 2019 - to już ponad 370 moich artykułów dotyczących ochrony osób, mienia i informacji które powstały na przestrzeni ponad 31 lat /pierwsze publikacje to 1985 rok/ z tego prawie 50 artykułów jest dostępne w internecie!
Artykuły moje a pochodzące z pisma "Systemy Alarmowe" umieściłem dzięki uprzejmości Pani Marty Dynakowskiej.

===
Opracowania umieszczone na stronach internetowych PZP Ochrona:

---

 • "Ochrona osób i mienia" Ryszard Radziejewski, Stefan Siudalski - Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa 2013 rok, Poradnik dla studentów - Książkę można kupić w zakresie cen od 36 do ok 50 zł przez internet np w Księgarni Ekonomicznej i w kilku innych miejscach

 • "Techniczne Środki Ochrony" Ochikara podręcznik dla szkół szkolących agentów ochrony - wydawnictwo Ochikara, omówienie zabezpieczeń mechanicznych, budowlanych i elektronicznych , stron 106, pozycja dostępna tylko na Allegro

--- Artykuły ---

a&s Polska 5/2018 "Stosowanie norm przy planowaniu ochrony" - błędy w Rozporządzeniach przy powoływaniu się na normy,

a&s Polska 2/2018 "Normy obronne" str.70-73 informacje wprowadzające w problematykę Norm Obronnych

"Forum Branżowe 1/2017" "Bezpieczeństwo w szkle" -  czyli o szkle bezpiecznym

"Forum Branżowe 2/2017" "Szyby przeciwwłamaniowe" str. 40
"Forum Branżowe 3/2017" "Mapa zagrożeń domu" str. 24
"Wiedza i praktyka - Instalacje elektryczne" 2017 Cykl artykułów o określaniu zagrożeń i planowaniu ochrony
"Wiedza i praktyka - Instalacje elektryczne" 2016 Cykl artykułów o określaniu zagrożeń i planowaniu ochrony
 • Nr 83 z dn. 8.12.2016 r W tekście omówiono metody określania poziomu bezpieczeństwa, zalecenia dotyczące ochrony obiektów specjalnych, a także przedstawiono porady dla inwestorów zamawiających system ochrony
 • Nr 81 z dn. 15.10.2016 r. Ochrona obiektu to nie tylko alarm sygnalizujący np. włamanie. System ochrony składa się ze środków ochrony technicznej (zabezpieczenia mechaniczne, budowlane i elektroniczne) oraz ochrony fizycznej, prawnej i organizacyjnej.Tekst przedstawia poszczególne elementy tworzące system ochrony. Podane są w nim praktyczne porady dotyczące stosowania tych elementów. Zawiera informacje o aktualnych normach dotyczących omawianych rozwiązań technicznych
"Wiedza i praktyka - Instalacje elektryczne" 2014
 • Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów cz. 1 - Instalacje elektryczne w praktyce nr 46 z lutego 2014 r.
 • Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów cz. 2 - Instalacje elektryczne w praktyce nr 47 z marca 2014 r.
 • Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów, cz. 3 - Instalacje elektryczne w praktyce nr 48 z kwietnia 2014 r.
 • Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów, cz. 4 - Instalacje elektryczne w praktyce nr 49 z maja 2014 r.
 • Błędy popełniane przy ochronie dużych obiektów, cz. 5 - Instalacje elektryczne w praktyce nr 50 z czerwca 2014 r

"Wiedza i praktyka - Instalacje elektryczne" 2013

 • "Monitoring i ochrona małych obiektów na przykładzie stacji benzynowej" styczeń 2013

 • "Przegląd aktualnych norm dotyczących systemów alarmowych" - spsi wg listy z 2013 roku

 • "Centrum monitoringu alarmów - wymagania" - na podstawie norm

 • "Utrwalanie imprez masowych" - luty 2013

 • "Wymagania dla systemów alarmowych według obowiązujacych norm" - marzec 2013

 • "Nietypowe zastosowania kamer CCTV" - kwiecień 2013

"Wiedza i praktyka - Instalacje elektryczne" 2012 cykl artykułów o zabezpieczeniach:
"Właściwy dobór czujek i czujników" styczeń 2012

 • "Czujki magnetyczne - kontaktrony" marzec 2012

•  "Systemy alarmowe  - czujki pasywne podczerwieni", kwiecień 2012

 • "Bramki mikrofalowe" maj 2012

 • "Pasywne czujki podczerwieni i czuki mikrofalowe. Czujki dualne" czerwiec 2012,

 • "Jak projektować bezprzewodowe systemy alarmowe? cz.1 lipiec 2012,

 • "Systemy CCTV - zanim powstanie system CCTV - przewodnik dla inwestora wg PN EN 50132-7:2002 i PN EN 5013201:2012" lipiec 2012

 • "Systemy CCTV - ustalenia "warunków używkowych systemu CCTV" sierpień 2012,

 • "Ochrona powierzchni oszklonych" wrzesień 2012

 • "Monitoring na bazie CCTV - problemy" październik 2012 - różnice między CCTV a TV publiczną,

 • Klasyfikacja systemów CCTV wg aktualnej normy PN EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV sotosowane w zabezpieczeniach - Część 1: Wymagania systemowe grudzień 2012.

"Wiedza i praktyka - Instalacje elektryczne" 2011 cykl artykułów o zabezpieczeniach:
• wprowadzenie  w systemy ochrony,
• błędy w systemach ochrony,
• omówienie zakresu stosowania czujek,

 • "Instalacja TV przemysłowej bez błędów" grudzień 2011

"Inwestycje sektora publicznego" 2011 Monitoring miejski podstawowe informacje na temat  monitoringu wizyjnego miast, róznice i podobieństwa do telewizji publicznej  str. 22-26
"
Inwestycje sektora publicznego" listopad 2011 "Profesjonalny i skuteczny system alarmowy" informacje wprowadzające w problematykę systemów alarmowych
Safety and security 2011 "Sprawdź swój system alarmowy.."
czyli co i jak należy sprawdzic w systemie aby wykluczyć  luki w ochronie a niestety system może być przygotowany do udanego włamania przez instalatora lub konserwatora,
Budujemy Dom 11-12/2011 "Ochrona i bezpieczeństwo w pytaniach i odpowiedziach"  ocena zagrożeń oraz  dobór środków ochrony, zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne domów, zamki, drzwi, wkładki, okna, szyby, rolety, sejfy, systemy alarmowe, strony  33-52


Systemy Alarmowe 2/2014 - Duże inwestycje duże błędy, SIWZ, Terminal Okęcie,
Systemy Alarmowe 2/2013 - Monitoring CCTV

Systemy Alarmowe 6/2010 Kuloodporność zabezpieczeń mechaniczncyh cz.3 amunicja do broni długiej

Systemy Alarmowe 5/2010 Kuloodporność zabezpieczeń mechaniczncyh cz.2 amunicja do broni krótkiej
Systemy Alarmowe 3/2010 Kuloodporność zabezpieczeń mechaniczncyh cz.1 wprowadzenie podstawowych pojęć o amunicji
Systemy Alarmowe 2/2010 Normy - stan na 2010 rok czy jest możliwe płynne przejście między normami
Systemy Alarmowe 6/2009 Normy Europejskie cz. II cd o normach
Systemy Alarmowe 5/2009 Normy Europejskie cz. I co nowego w normalizacji?
Systemy Alarmowe 2/2009 Uczył Marcin Marcina.. cz, II problemy z normami i z normalizacją cd czyli czy można płynnie przejść ze starej normy do nowej
Systemy Alarmowe 6/2008 Radość dla przestępców Czyli dlaczego utrzymywanie starej normy przynosi straty
Systemy Alarmowe 5/2008 Rzeczoznawcy, biegli sądowi w naszej branży, czyli uczył Marcin Marcina.. cz, I problemy z normami i z normalizacją
Systemy Alarmowe 3/2008 Systemy telewizji dozorowej, czyli CCTV. Przewodnik inwestora cz. 2 Na co należy zwrócić uwagę przy odbiorze systemu CCTV
Systemy Alarmowe 2/2008 Dodatek specjalny na targi Budujemy system /bezprzewodowy/ Poradnik jak dobrać system bezprzewodowy  i jego elementy w zależnosci od oczekiwań
Systemy Alarmowe 2/2008 Dodatek specjalny na targi Wprowadzenie do alarmowych systemów bezprzewodowych
Stefan Jerzy Siudalski, Andrzej Tomczak  Wprowadzenie w systemy bezprzewodowe, cechy systemów, mozliwości, ograniczenia,  obudowy i oznaczenia IP
Systemy Alarmowe 2/2008 Systemy telewizji dozorowej, czyli CCTV. Przewodnik inwestora cz.1 Ustalanie wymagań użytkowych wg  PN EN 50132-7 czyli zanim zamówisz system CCTV
Systemy Alarmowe 1/2008 Szyldy, tarcze drzwiowe, klamki PNEN 1906:2003
, Drzwi, okna, żaluzje PN EN 1627:2006  Oszklenia drzwi, okien, rolet PN ENV 1627 omówienie najważniejszych wymagań zawartych w normach,  wnowych normach czyli drzwi nie  są klasy C tylko klasy od 1 do 6,
Systemy Alarmowe 6/2007 Zawiasy – na podstawie PN-EN 1935:2003  wymagania dla zawiasów

Systemy Alarmowe 6/2007 Szyby

Systemy Alarmowe 5/2007 "Kłódki Klasyfikacja wg PN EN 12320" wymagania dla kłódek, ciekawostki, porady
Systemy Alarmowe 4/2007 Zamki, wkładki wg najnowszych wymagań
najnowsze  dane o klasyfikacji zabezpieczeń mechanicznych czyli zamki klasy nie B lub C a klasy od 1 do 7
Systemy Alarmowe 3/2007 Europoltech - wystawa trochę ciekawostek: poduszkowiec, Segway /film/, karabin Alex, czujki poligrafu, amunicja specjalna - obezwładniająca
Budujemy Dom 3/2007 "Nie wpuścić intruza" czyli porady od czego zacząć i co jest ważne dla właścicieli willi
Systemy Alarmowe 6/2006 "Do towarzystw ubezpieczeniowych "Ubezpieczenia z głową" czyli głupota za głupotą a złodzieje cieszą się
Systemy Alarmowe 5/2006 „Idzie nowe? Cz II” – czyli jakie zmiany nas czekają
cd jak niżej
Systemy Alarmowe 4/2006 „Idzie nowe? Nie tylko dla ekspertów – arkusz normy PN-EN-50131-1
Wprowadzenie do nowej normy
Systemy Alarmowe 2/2006  „Śmiesznie i... historycznie”  - czyli jak to dawniej bywało Systemy alarmowe mają już swoją tradycję

Systemy Alarmowe 2/2006 "Dla sektora bankowego..." uwagi o statystyce napadów na banki
Systemy Alarmowe 1/2006 "Kto wiedział?" Autorska metoda określania portretu poziomu wiedzy przestępców na podstawie analizy sposobu przełamania systemu ochrony -profilowanie
"Ochrona i Bezpieczeństwo" 2006 techniczne środki ochrony, określanie zagrożeń mieszkań w blokach , willach, określanie zagrożeń sklepów magazynów, hurtowni, klasyfikacja środków ochrony  dane o klasyfikacji zabezpieczeń mechanicznych
Systemy Alarmowe 6/2005 Szkło w budownictwie – normy i pułapki Jaka klasyfikacja? O1,O2 i P1 do P8 czy P1A, P8B? A może S1-do S5 albo S1 do S7 czy jednak BR1 do BR7? A co to jest FB1 do FB7?
Systemy Alarmowe 6/2005 Śmieszno aż strach... cz. IV Czyli jest dobrze ale złodziej cieszą się ....
Murator 5/2006 Alarm zewnętrzny - przykłady i ceny sześć przykładów ochrony jednego obiektu wraz z cenami
Systemy Alarmowe 5/2005 Śmieszno aż strach... cz. III Czyli czego to instalatorzy nie wymyślą -kraty?
Murator 4/2006 Alarm zewnętrzny str.168-172 Wprowadzające informacje do tematu "ochrona zewnętrzna"
Systemy Alarmowe 4/2005 Śmieszno aż strach... cz. II Czyli czego to instalatorzy nie wymyślą – rozmieszczenie czujek
Systemy Alarmowe 3/2005 Śmieszno aż strach... cz. I Czyli czego to instalatorzy nie wymyślą
Bezpieczny Dom „Murator” 2005  Architektura a bezpieczeństwo „Na straży dobrych rozwiązań”  Architektura budynku a bezpieczeństwo, punkty łatwego dostępu, gdzie wykrywać przestępcę, ogród, oszukać złodzieja.
Bezpieczny Dom „Murator” „Bądź mądrzejszy od złodzieja”  
 Bezpieczny Dom „Murator” Ogrodzenie „Stop, to mój teren” Czyli płoty, płotki itd
 Bezpieczny Dom „Murator” „Zachować proporcje”  Czyli ile wydać na ochronę, określanie zagrożeń i dobór zabezpieczeń do konkretnej sytuacji
 Bezpieczny Dom „Murator” „Dyskretna ochrona”  Szyby foliowane – najnowsze dane są w Systemach Alarmowych 6/2005
 Bezpieczny Dom „Murator” Kraty „Świat zza prętów” Uwagi – na co zwracać uwagę w przypadku krat
Bezpieczny Dom „Murator” Monitoring „Dalej niż alarm” Jak przesyłane są sygnały o zagrożeniu
 Bezpieczny Dom „Murator” „Ten sam dom – inne wymagania”  Pięć przykładów zabezpieczenia tego samego domku czyli tak jak zwykle montują a jak można w zależności od zagrożenia i sposobu użytkowania domu
 Bezpieczny Dom „Murator” „Z pomocą kamer miniaturowych” o miniaturowych kamerach i nie tylko
Bezpieczny Dom „Murator” „Telewizja i alarm zewnętrzny” Rodzaje systemów ochrony zewnętrznej
Bezpieczny Dom „Murator” „Bezbłędna instalacja” Czyli czego nie należy robić przy montażu systemu alarmowego
"Ochrona i Bezpieczeństwo" 2005 Telewizja przemysłowa Jak wykorzystywać kamery
 Murator 4/2005 „Alarm do samodzielnego montażu” Przestępcy typu X, Y, Z i Q – prosty system na złodzieja typu X
 Murator 2/2005 „Jak się zabezpieczyć przed włamaniem przez okno” Garść uwag co przed jakim rodzajem agresji chroni
 „Okna i drzwi” Murator numer specjalny 3/2004 „Odporne na złodzieja”- współautor Joanna Jankowska
„Klucz do zamka” Czyli sporo praktycznych informacji o zabezpieczeniach drzwi, okien i zamkach
 Systemy Alarmowe 6/2004 „Co podpisuje instalator systemu?” Czyli wyrok z opóźnionym terminem... Zgodnie z Normą czy zgodnie ze Sztuką?
 Systemy Alarmowe 4/2004 Kamery w ochronie zewnętrznej Przykłady najczęściej popełnianych błędów przy stosowaniu kamer w ochronie zewnętrznej
 Systemy Alarmowe 3/2004 Willa i kamery Kamery w ochronie willi
 Murator 5/2004 • "Dom odporny na złodzieja" - współautor Joanna Jankowska
• "Ochrona na cztery sposoby"  

• omówienie zabezpieczeń mechanicznych stosowanych w ochronie willi, oraz przykłady systemów alarmowych
 Systemy Alarmowe 2/2004 Securex 2004 Kilka spostrzeżeń i przykrych uwag na temat Securexu str. 86
 "Ochrona i Bezpieczeństwo" pismo wydawane zgodnie z terminem Securexu
Murator 1/2004  • Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne w ochronie mienia, szyby antywłamaniowe i kuloodporne, czujki, czujniki
• Ocena zagrożeń mieszkań w blokach oraz metoda minimalizacji zagrożeń,
• Ocena zagrożeń domów jednorodzinnych oraz metoda minimalizacji zagrożeń,
• Ocena zagrożeń hurtowni, magazynów i sklepów oraz metody minimalizacji zagrożeń,  najnowsze dane o zabezpieczeniach, szyby kuloodporne, antywłamaniowe, systemy elektroniczne, ochrona zewnętrzna, omówienie najczęściej stosowanych czujników,
określanie zagrożeń i metody ich liczenia a także neutralizacja zagrożeń czyli dobór środków ochrony do poziomu zagrożenia, tabele
 Systemy Alarmowe 1/2004 "Cienka linia..." ochrona wejść do budynków na przykładzie gmachu telewizji w Warszawie
 "BHP w firmie" grudzień 2003 BHP w agencjach ochrony osób i mienia podstawowe informacje dla pracowników bhp w agencjach ochrony
 • "Bank" 7-8/2003
• "Finansista"  • Wygrać wyścig z przestępcą
• Ucz się na szkodach innych
• Kasy pod kuratelą
•  Sprawne interwencje oraz Ranking Agencji Ochrony
 "Ładny Dom" 6/2003 Dom pod specjalnym nadzorem uwagi i zalecenia jak zorganizować ochronę domu
 "Bezpieczny Dom i Biznes" 2/2003 • Zamki
• Kamera ukryta w wizjerze
• Sezamie nie otwieraj się
•  W oku kamery • Podstawowe porady co do wyboru zamka
• Ciekawostki
• Podstawowe informacje o sejfach
•  Przesyłanie obrazów z kamer•
 Gazeta Wyborcza DOM z 18 czerwca 2003  "Żeby ochronić" podstawowe informacje o zasadach ochrony i pułapkach jakie czyhają przy podejmowaniu nawet prostych na pozór decyzji
 Ochrona i Bezpieczeństwo 1/2003 Murator Zabezpieczenia mechaniczne i elektroniczne w ochronie mienia" najnowsze informacje o kulo odporności, przed czym chroni jakie zabezpieczenie, katalog
 Systemy Alarmowe 4/2003 Ochrona stacji benzynowych wydaje się, że to takie proste, dobrać i rozmieścić kamery na stacji benzynowej, jeśli to takie proste dlaczego większość stacji jest źle chroniona?
 Systemy Alarmowe 2/2003 Czego możemy wymagać od projektanta - instalatora systemu, a czego od innych uczestników tworzenia systemu ochrony? nie wolno wymagać od projektantów systemów alarmowych podejmowania decyzji w zakresie, w którym nie mogą oni posiadać odpowiedniej wiedzy - artykuł polecam szczególnie projektantom systemów i inwestorom, w tle podanych informacji - UBEZPIECZYCIELE
 Systemy Alarmowe 1/2003
"Pomarzyć dobra rzecz..." jak jest a jak powinno być w ochronie czyli "Czy można popełniać błędy w planowaniu ochrony jeszcze jej nie planując? - w naszych warunkach można!"
Systemy Alarmowe 4/2002 "Odmienne stany świadomości" zupełnie odmienna rola ubezpieczycieli u nas i w krajach wysoko uprzemysłowionych
 Systemy Alarmowe 3/2002 "Jak daleko, jak blisko.." nasza droga do Unii Europejskiej, czyli czym bliżej tym dalej
 Inwestycje Komunalne 10/2002 "Jak stosować systemy ochrony" Czy system alarmowy to już system ochrony? kilka porad i ostrzeżeń dla inwestorów strony 9-12
 Magazyn Strzelecki Broń i Amunicja 3/2003 lipiec Parabellum - ciekawostki Czy można strzelać z samej lufy? Czy można przerobić ten pistolet na pistolet maszynowy?
 Magazyn Strzelecki Broń i Amunicja 2/2003 7,62 TT czy 7,63 Mauser czyli dwóch takich jak my trzej Mauser, TT, Borchardt, Manlicher, Bergman No. 5 - Krnka, Nambu, Glisenti, Parabellum
 Magazyn Strzelecki Broń i Amunicja Granatnik wz.36
- wersja autorska bez poprawek redakcyjnych
 Magazyn Strzelecki Broń i Amunicja 1/2002 i 1/2003 "Krok do przodu, pokolenia do tyłu..." Porównanie uzbrojenia polskiego żołnierza piechoty w 1939 roku i 1945 artykuł wywołał żywą dyskusję która ma swój dalszy ciąg i w tym 2004 roku!.
 BOS Bezpieczeństwo Ochrona Systemy 1/1999 "Ciemne strony monitoringu" cz. I -  czyli skuteczny czy nie monitoring
 BOS Bezpieczeństwo Ochrona Systemy 2/1999 "Ciemne strony monitoringu" cz. II ciąg dalszy, przypadki błędnych interwencji
 BOS Bezpieczeństwo Ochrona Systemy 3/2001 "Sytuacja w ochronie mienia, osób i informacji"  rola Towarzystw Ubezpieczeniowych, kancelarie tajne
 BOS Bezpieczeństwo Ochrona Systemy 4-5/2001 "Techniczne środki ochrony"  zabezpieczenia budowlane, elektroniczne, mechaniczne- obszerny materiał z najnowszymi danymi - około 120 stron A4
 BOS Bezpieczeństwo Ochrona Systemy 6/2001 "Błędy w systemach ochrony" omówienie ponad stu typowych błędów w ochronie obiektów
Ładny Dom lipiec 2002 "Raport o bezpiecznym domu" ocena zagrożeń w willach ora dobór środków ochrony do poziomu zagrożenia
Gazeta Ubezpieczeniowa wrzesień 2002 "Odmienne stany świadomości" przedruk z Systemów Alarmowych różnice w podejściu do spraw ochrony ubezpieczycieli w Polsce i na Świecie
konferencja Securex 2003 Poznań "Najczęściej występujące błędy w systemach ochrony, ich przyczyny i usuwanie"
czyli droga przez męką lub jak kto woli - kto powinien być za co odpowiedzialny a kto bierze na siebie odpowiedzialność niepotrzebnie
Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Polska Norma - Systemy Alarmowe  kolejne wątpliwości co do zapisów zawartych w PN SA
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Pierwsza dostępna dla wszystkich
o pierwszej w kraju wystawie systemów zabezpieczeń zorganizowanej przez MURATOR
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Securex '98  - konferencja, tematy referatów
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ VI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego Kielce 98, kilka ciekawostek,
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Garda 98 zdjęcia z otwarcia, kilka ciekawostek,
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Międzynarodowe Warsztaty Polska '98 - ochrona dóbr kultury a zagrożenia powodziami
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Przestępczość zorganizowana - konferencja Białystok '98
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Ogólnopolska konferencja "Bezpieczny Bank" Szczecin '98
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Polska broń krótka
parametry techniczne polskiej broni krótkiej
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Securex '99
program konferencji, Mistrz Techniki Alarmowej,
Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ "Trenażery strzeleckie" laserowe trenażery strzeleckie
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ IWA 2000
 przykłady zabezpieczeń przed nieuprawnionym użyciem broni, zdjęcia
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ V Międzynarodowa Wystawa Wyposażenia dla Kontroli Celnej i Granicznej
zdjęcia
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Ciekawostki z wystaw
 Ochrona Mienia /lata 1998-2000/ Błędy w systemach ochrony sześć części najnowszy materiał można znaleźć w BOS 6/2001
Inne publikacje
:
"Vademecum Zabezpieczeń" zabezpieczenia mieszkań, domów, ochrona sklepów, hurtowni, biur, alarmy samochodowe, broń gazowa, zeszyt 1 wyd. ABJJ 1994r stron 94 * oraz Vademecum zabezpieczeń w Internecie
 Co wybieramy? broń czy amunicje?
artykuł napisany około 1999 roku
 Drzwi antywłamaniowe artykuł napisany około 1999 roku
 Sejfy artykuł napisany około 1999 roku
 Monitoring - problemy podczas interwencji
- dla zapewnienia bezpieczeństwa obiektu nie wystarczy podłączyć sie do stacji monitorowania
   Ciekawostki z wystaw - IWA 2000 - broń, zabezpieczenia
zdjęcia blokady spustu, sejf na broń itp,
  "Minimalizacja kosztów ochrony" -
dobór środków ochrony w zależności od poziomu zagrożenia - sklepy,
 
"Bezpieczna willa" - określanie zagrożeń i dobór zabezpieczeń w ochronie willi
   Ocena zagrożeń mieszkań w blokach oraz metody minimalizacji zagrożeń -
wersja internetowa
   Określanie poziomu zagrożeń obiektów i dobór środków ochrony
wersja internetowa
   W internecie
   "Błędy w systemach ochrony" cz I  błędy podczas ustalania zasad ochrony obiektu
   "Błędy w systemach ochrony" cz II
    Błędy w systemach ochrony cz III-
Większości błędów w systemach ochrony można było uniknąć
   Błędy w systemach ochrony czIV- monitorowanie - ile informacji z obiektu?
   Błędy w systemach ochrony cz V
    Błędy w systemach ochrony cz VI
  wyd. SIGMA NOT Warszawa 1992 stron 94  "Poradnik antywłamaniowy" - "Uwaga Złodziej"  informacje o zabezpieczeniach, dużo zdjęć
 konferencja Poznań 1987 "Praktyczne zastosowania elektronicznych systemów alarmowych"   
 Ochrona Obiektów Muzealnych zeszyt nr 2 1987r "Czynnik czasu w systemach alarmowych"   
Ochrona i Konserwacja Zabytków 2000 r nr 12 Błędy w systemach ochrony - zalecenia i porady 52 strony tekstu, zdjęć, tabel i porad
 konferencja Securex 95 Poznań "Błędy w systemach alarmowych"  -nowsza wersja artykułu wydrukowana była  w 6/2001 BOS oraz w materiałach szkoleniowych Telkomp i PISA, na szkoleniach, do wykładu dołączana jest  na bieżąco aktualizowana broszura
   "Sejfy" czym kierować się przy wyborze sejfu?
   Czym kierować się przy wyborze broni?
wybieramy nabój czy broń?
   Drzwi antywłamaniowe - Decyzja, w jaki sposób zabezpieczyć okna i drzwi wejściowe (w mieszkaniach także drzwi balkonowe lub tarasowe) zależy nie tylko od stopnia zagrożenia obiektu.
   Kamera ukryta w wizjerze
ciekawe rozwiązanie, kilka informacji
    konferencja Securex 98 "Problemy z określaniem poziomu zagrożeń obiektów"  kilka metod określania zagrożeń
 konferencja Garda 97 "Metody określania zagrożeń obiektów"   
 Securex 97 "Kiedy, w jakim momencie działania przestępcy powinien zadziałać system alarmowy
- problemy projektowe i prawne
konferencja Garda 96 "Wybrane problemy występujące przy realizacji systemów ochrony w relacji instalator - inwestor" pułapki na styku inwestor - projektant
 OKNO 1/97 "Zabezpieczenia okien i drzwi na balkony.."  
 OKNO 2/97  "Jak zabezpieczyć drzwi?" str. 58-59
 OKNO 2/97  "Wybór zamka do drzwi" str. 60-63
 OKNO 3/97 "Kontrola wejść...
czyli bramofon, domofon, wideofon i co jeszcze?
 OKNO 4/97 "Elektroniczna ochrona drzwi i okien" lub tu
czyli czym chronić
Gazeta Wyborcza 7.05.97  "Bezpieczny świat bez krat?" kraty, folie, żaluzje ceny w 1997 roku
 Gazeta Wyborcza 11.02.98 "Mój dom moją twierdzą"  bramofony, domofony i co jeszcze,
 Gazeta Wyborcza 30.06.1999 "Bezpieczna architektura" określanie zagrożeń, wpływ architektury na bezpieczeństwo,  
 Gazeta Wyborcza 7.07.1999 "Najważniejszy jest zamek"  osiem porad co do wyboru zamków
 Gazeta Wyborcza 1.09.1999 "Jesteś na podsłuchu"  alarmy fałszywe,  jak weryfikować alarmy?
 Gazeta Wyborcza "Nie ma jak sejf"  Gdzie przechowywać cenne przedmioty? porady na co zwrócic uwagę przy wyborze sejfu,
 Gazeta Wyborcza 21.07.1999 "Domek pod ochroną"  Czy agencje ochroniarskie nadają się do pilnowania domku na działce? Kogo wybrać?
 Gazeta Wyborcza 4.08.1999  "Sezamie zamknij się"  Jak wybierać drzwi antywłamaniowe?
 Gazeta Wyborcza 18.08.1999  "Jesteś w ukrytej kamerze"  Kamery nie uchronią nas całkowicie przed złodziejami, ale zmniejszą ryzyko włamania, jak przesyłane są sygnały z kamer, ile to kosztuje?
 Gazeta Wyborcza  "Dla każdego coś miłego"  Jak odstraszyć amatorów cudzego mienia? paralizatory, miotacze gazu i pieprzu, pszczoły, psy, latarki oślepiające, kulki, petardy, race, straszaki
 Gazeta Wyborcza 15.09.1999 "Stukają, pukają i ..." czyli o zabezpieczeniach okien, porównanie skuteczności róznych zabezpieczeń
 Gazeta Wyborcza 26 lipiec 2000 "Pora na złodzieja" Porady jak dobierać zabezpieczenia, drzwi, zamki, rolety, kraty itp
 Gazeta Wyborcza 03.07.2002 "Złodziejom nie!"
Jak zabezpieczyć mieszkanie, żeby po powrocie nie było przykrych niespodzianek?
 Bezpieczeństwo i Samoobrona luty/94 Kraty  
 Bezpieczeństwo i Samoobrona marzec/ 94 Lepsze jest wrogiem dobrego.   
 Magazyn kryminalny 997 17/94  Jak ochronić się przed napadem, rabunkiem, terroryzmem?  
 Magazyn kryminalny 997 20/94 Zabezpieczenia przed kradzieżami w sklepach. systemy przeciwkradzieżowe
 Poznański Magazyn Targowy nr 2/95 Sprostać wyzwaniu.  - polskie elementy systemów ochrony konkurencyjne z zagranicznymi.
 Systemy Alarmowe nr 3/95  Polskie Normy "Systemy Alarmowe" Materiał do dyskusji  błędy w PN SA
 Systemy Alarmowe nr 2/96 Jeszcze raz o normach PN "Systemy Alarmowe"   
 Elektroinstalator nr 4/95  Temat pozostaje otwarty....(krytycznie o normach)   
Cztery Kąty nr 6[45] /95 Nie tylko kraty - Bezpieczny dom "Czy mieszkasz bezpiecznie?"  -jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem, mieszkanie w bloku lub willa (testy -porady) tabele zagrożeń i ochrony
 Detal Dzisiaj cykl materiałów o zabezpieczeniach sklepów i hurtowni jak chronić obiekty handlowe? - 16.09.1996
 Detal Dzisiaj 16.09.1996  "Jak chronić obiekty handlowe?"  określanie zagrożeń, wskazanie czynników które maja wpływ na bezpieczeństwo
Kalejdoskop Budowlany 12/98 Architektura a nasze bezpieczeństwo

Zachęcam do lektury artykułu który pochodzi z periodyku "Ochrona obiektów muzealnych" z 1987 roku. To jak by nie było 35 lat temu a materiał jest nadal aktualny. Nie bez powodu go tu przywołuję - czynnik czasu w ochronie jest dziś lekceważony.
MURATOR 3/85  Systemy alarmowe -1-
MURATOR 3/85 Elektroniczny zamek szyfrowy   
MURATOR 4/85 Systemy alarmowe, czujniki   
MURATOR 1 -4- 4/85 Włamania.   
MURATOR 5/85 Systemy alarmowe, czujniki   
MURATOR 2 -3- 6/85 Sposoby sygnalizacji i sygnalizatory  
MURATOR 4- 6/85  Telefony sieciowe   
MURATOR 1986 r. Broszura "Systemy alarmowe i antywłamaniowe" zima 86/87  pierwsza w kraju broszura na temat zabezpieczeń
MURATOR 1986 r. Katalog - Systemy alarmowe i antywłamaniowe,  pierwszy w kraju katalog firm i ich oferty z dziedziny ochrony mienia
MURATOR 1/92  O szybach z foliami inaczej  str. 23 grubości folii i skuteczność ochrony
MURATOR 2/92 Bezpieczny dom . Między ulicą a wnętrzem domu. str. 38, 39  
MURATOR 4/92 Zabezpieczenia elektroniczne szyb str. 34
MURATOR 5/92 Niebezpieczny - bezpieczny dom, str. 36,35 przydatność różnych zabezpieczeń do ochrony okien
MURATOR 3/92 (2)  Jak chronić szyby.  
MURATOR 4/93  Systemy ochrony ogrodzeń i powierzchni. Między ulicą a domem (2) str. 69,70 systemy ochrony podziemne, zasięg, ceny, cechy - porównanie
MURATOR 6/93  Urządzenia ochrony naziemnej i przestrzennej (1) str. 79
MURATOR 11/93  Między ulicą a domem. Sposoby ochrony naziemnej i podziemnej. str. 63
MURATOR 12/93 Czy mieszkamy bezpiecznie? zagrożenia willi i metody zapobiegania str. 73, 74, 75, 76
MURATOR 6/94 Zabezpieczenia przed pożarem, str.92
MURATOR 4/96  "Bezpieczny dom"  str 117-119
MURATOR 5/96 "Systemy alarmowe" str 90-92
MURATOR 6/96 "Klasy elementów systemów alarmowych"  str118-121
MURATOR 7/96 "Sygnalizacja zagrożenia"  str 90-91
MURATOR 8/96  "Zabezpieczenia mechaniczne -drzwi.  str 108-109
MURATOR 10/96 "Zamki" str 128
MURATOR 11/96 "Zabezpieczenie okien i drzwi balkonowych" str.86-87
MURATOR 3/97  "Sejfy w domu" str. 104-106
MURATOR 4/97  Jak wybrać agencję ochrony? str. 194
MURATOR 5/97 "Dostęp do posesji" - czyli bramofony , domofony, wideofony str.142-144
MURATOR 6/97 "Jak uniknąć błędów w systemie alarmowym?" - przykłady najczęściej spotykanych błędów str.136-140
MURATOR 7/97 cd "Jak uniknąć błędów w systemie alarmowym?"  
MURATOR 8/97 "Eksploatacja systemu alarmowego - jak uniknąć błędów?" str. 114
Dom letni 1/95 Uwaga! Złodziej! - zabezpieczenia domków letnich
Dom letni 1/95 Zabezpieczenia przeciwpożarowe  
Dom letni 1/97  "Odstraszyć intruzów" omówienie dostępnych bez pozwolenia środków umożliwiających odstraszenie intruzów
Dom letni 1/97  "Łucznictwo" podstawowe informacje o łukach i ich możliwościach
M jak mieszkanie czerwiec 2000 "Wejście pod specjalnym nadzorem"  
M jak mieszkanie sierpień 2000 "Okno w pancerzu"
 Wiem Wybieram 1/99  "Jak zabezpieczyć mieszkanie przed włamaniem"  
Wiem Wybieram 2/99  "Sposoby na złodzieja"  
RZECZPOSPOLITA 18 październik 1993 Zagrożenia włamaniami oraz metody ich likwidacji.  Garda 93, jedna z pierwszych publikacji metody określania zagrożeń,
RZECZPOSPOLITA 15 listopad 1993 Monitoring  
RZECZPOSPOLITA 13 grudzień 1993 Kradzieże samochodów i metody przeciwdziałania.  
RZECZPOSPOLITA 11 kwietnia 1994 Ochrona przeciwpożarowa w Polsce.  
RZECZPOSPOLITA 4 październik 1994 Porady praktyczne dla zamawiających montaż systemu alarmowego.
RZECZPOSPOLITA 17 październik 1994 Ochrona obiektów zabytkowych przed pożaramistatystyka, przykłady, preparaty ogniochronne, lakiery, płyty, farby,
RZECZPOSPOLITA 23 styczeń 1995  Tak blisko, po sąsiedzku - ale z przepaścią prawną Polskie normy i przepisy: wyboje na drodze do Unii Europejskiej., czyli  błędy w normach i co z tego wynika
RZECZPOSPOLITA 25 styczeń 1995 Dżungla czy rajski ogród? dodatek Budma 95 - dotyczy norm
RZECZPOSPOLITA 25 październik 1995  Jakie wymagania powinny spełniać systemy alarmowe?   Błędy w antywłamaniowych systemach alarmowych, błędy w normach,
RZECZPOSPOLITA 25 październik 1995 Błędy w antywłamaniowych systemach alarmowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów Skrót referatu wygłoszonego na Securexie 95
RZECZPOSPOLITA 22.01.96 Ochrona mienia w nowej sytuacji dodatek "Architektura i budownictwo" z okazji targów Securex 96 strony 14, 15
RZECZPOSPOLITA 25.10.96 "Robota dla fachowców" - o ubezpieczycielach i agencjach ochrony
a także o problemach z zatrudnianiem policjantów w agencjach ochrony
PRZEGLĄD TECHNICZNY 30/91 ABC użytkownika broni gazowej   
PRZEGLĄD TECHNICZNY -1- 31/91 ABC użytkownika broni gazowej cd  
PRZEGLĄD TECHNICZNY-2- 51/92 Ile kosztuje względny spokój?  
PRZEGLĄD TECHNICZNY /92  Szyby zamiast krat.  o szybach antywłamaniowych
PRZEGLĄD TECHNICZNY 6/93  Kto ma to robić? Czy można zmniejszyć straty powodowane przez złodziei samochodów?  
PRZEGLĄD TECHNICZNY 10/93 Samochody i złodzieje.   
PRZEGLĄD TECHNICZNY 28/93 Włamywacze i my. Wakacje i złodzieje  
PRZEGLĄD TECHNICZNY /93 Samotna willa. na co zwrócić uwagę przy ochronie willi
PRZEGLĄD TECHNICZNY 38/39/93  Włamywacze i architektura. Architektura i złodzieje.  
PRZEGLĄD TECHNICZNY /93 Strzeżonego Pan Bóg strzeże.  
PRZEGLĄD TECHNICZNY 51/93 Stan alarmowy. Atesty autoryzacja.   
PRZEGLĄD TECHNICZNY /93  Napady, rabunki, terroryzm.  
PRZEGLĄD TECHNICZNY /93 Klucze nie klucze  
PRZEGLĄD TECHNICZNY 13/94  Trudny wybór  - metody zabezpieczeń samochodów w zależności od wartości samochodu
PRZEGLĄD TECHNICZNY 27/94 Czujna elektronika. - zabezpieczenia ppoż.   
PRZEGLĄD TECHNICZNY 42/ 95 Czujne metki i bramki.  Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe  sklepów.-14
PRZEGLĄD TECHNICZNY 35/2001 Co chronić? co naprawdę powinno podlegać ochronie
OGRODY 1/2001 "Sposób na złodzieja" str 54-57 oczywiście w warunkach domków na działkach - określanie zagrożeń
Stacja benzynowa 4/99 "Elektroniczne zabezpieczenia na stacji paliw"  Czyli jaka elektronika i jak skonfigurowana – najnowszy materiał był „Systemach Alarmowych” 4/2003
Stacja benzynowa 9/99 "Skuteczna ochrona stacji paliw"  
Supermarket News czerwiec 1999 Który system wykrywania pożaru jest lepszy? porównanie czujek optycznych dymu, laserowych czujek w systemie VIEW, systemów zasyjących str. 22
Supermarket News 17-30 czerwiec 1999 Dobór gaśnic i środków gaśniczych   strona 22
Supermarket News 27 maj 1999 Ochrona przeciwpożarowa  rodzaje czujek, różnice
Supermarket News 1 lipiec 1999 Problemy z monitoringiem obiektów  przykłady przełamań systemów,
"Pod dachem" sierpień 1998 "Czy moższ spokojnie spać?" - metoda obliczania zagrożenia i doboru środków ochrony str 34-37
"Pod dachem" wrzesień 1998 Drzwi nie do sforsowania  zamki,, ceny zabezpieczeń, zabezpieczenia okien i balkonów,
"Pod dachem" pażdziernik  1998 Kraty czy szyby pancerne?
TWÓJ BIZNES 24.08.2000 Na co zwrócić uwagę, wybierając ofertę agencji ochrony  
VIP "Broń dostępna czy nie?" kilka nonsensów dotyczących przepisów o broni
Artykuły  w których były odniesienia do norm i problemów  z normami - wielu autorów
Poniżej - pierwszy w Polsce opis  systemu alarmowego /Murator 1985/ mojego autorstwa
Wróć do spisu treści