Monitoring - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Monitoring

Zabezpieczenia elektroniczne

Monitoring
Z historii rozwoju transmisji danych:
- 450 r. p.n.e. Aleksandria Grecy przekaz literowy za pomocą kombinacji sygnałów świetlnych,
- 1794 r. Francja telegraf semaforowy, stacje co około 10 km, szybkość przekazu kilka minut,
- 24 maja 1844 linia telegraficzna Waszyngton - Baltimor 60 km "Co stworzył Bóg?",
- 10 marzec 1876 r. Aleksander Graham Bell "Watson, proszę przyjść tutaj, pilnie pana potrzebuję",
- 1889 r. łącznica automatyczna,
- 1913 r. wybierak krzyżowy,
- 1927 r. rozmowa za pomocą kabla podmorskiego między kontynentami,


Monitoring na bazie CCTV problemy - fragment artykułu z"Instalacji elektrycznych"
Dlaczego w tytule jest hasło „ monitoring na bazie CCTV”?

Ponieważ hasło monitoring nie ogranicza się jedynie do systemów telewizji przemysłowej ale także mogą być: monitorowane systemy alarmowe, procesy technologiczne itd. itd. czyli samo słowo monitoring ma o wiele szersze znaczenie niż tylko w przypadku systemów CCTV. Także hasło -  system CCTV - nie musi oznaczać automatycznie monitorowania.

Problemy związane z monitoringiem obiektów i miast
We wcześniejszych publikowanych tu materiałach opisałem:
najważniejsze różnice między telewizją publiczną a systemami CCTV /numer 27 z lipca 2012/,
jak inwestor powinien wykorzystywać zapisy normy PN EN 50132-7:2003 w celu ustalenia wymagań użytkowych aby uzyskać system CCTV zgodny z oczekiwaniami /numer 28 z sierpnia 2012/,
podałem przykładowe tabele zagrożeń dla miasta oraz przykłady ustalania prawdopodobieństwa wystąpienia tych zdarzeń /numer 28 z sierpnia 2012/,
W tej części opracowania są opisane:

  • problemy ze strefami prywatności,

  • przykłady wykorzystywania zdjęć satelitarnych w ochronie,

  • przykłady kiedy  warto stosować kamery megapikselowe w ochronie i jak to wygląda w praktyce,

W następnych odcinkach znajdą się informacje na temat:

  • klasyfikowania systemów CCTV co do stopnia zabezpieczenia na bazie normy PN EN 50132-1:2010 i jej wersji z roku 2012,

  • błędów montażu kamer i błędów w kadrowaniu obrazów z kamer,

ochrony małych obiektów i stacji paliw za pomocą systemów CCTV
....

Wróć do spisu treści