Książka spis treści - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Książka spis treści

Błędy w systemach ochrony

Błędy w systemach ochrony
Około 1995 roku napisałem pierwszy artykuł na temat błędów w systemach ochrony.

To było raptem 17 stron maszynopisu. Dziś ten materiał rozrósł się do ponad 180 stron złamanego tekstu czyli ponad 200 stron tekstu A4.
Okazuje się, że pewne błędy powtarzają się i nie ma to znaczenia ani kto ani gdzie montuje - po prostu ilość błędów jest nieograniczona - możliwych prawidłowych rozwiązań jest znacznie mniej.
To co najgroźniejsze się pojawiło od niedawna to przygotowania systemów do włamania dokonywane przez samych instalatorów lub konserwatorów systemów.
Brak przepływu informacji o udanych włamaniach bardzo pomaga - włamywaczom.
Linki do starych wersji opracowań o błędach - opracowanie z przed ponad 15 lat lecz błędy są cały czas takie same - rośnie tylko ich liczba:


Spis treści książki "Błędy w systemach ochrony" - około  200 stron czyli ponad 10 godzin czytania pod reklamą.
1  Wstęp, wprowadzenie w problemy 2
 1.1.1   Błędy w systemach ochrony - przyczyny, skutki, zapobieganie 3
 1.1.2  Wiedza decydentów 3
 1.1.3  Zaniechania 5
 1.1.4  Błędy w systemach - wg fazy realizacji systemu ochrony 7
2  Tworzenie dokumentów mających wpływ na skuteczność ochrony – na poziomie międzynarodowym, organizacji w Polsce, ministerstw itd. 8
2.1  Normy europejskie – problemy z ich wykorzystywaniem w Polsce 8
 2.1.1  Bariery w wykorzystywaniu norm europejskich w Polsce 9
 2.1.1.1  Bariery językowe: 9
 2.1.1.2  Bariery w wykorzystywaniu norm    - finanse 9
 2.1.1.3  Ograniczenia – czynnik ludzki – kadry decyzyjne 10
 2.1.1.4  Bariery w wykorzystywaniu norm - niechęć do norm 10
 2.1.1.5  Bariery w wykorzystywaniu norm - bariera czasowa 11
 2.1.1.6  Bariery w wykorzystywaniu norm - koszty 11
 2.1.1.7  Bariery w wykorzystywaniu norm    - Nie wiedzą, że nie wiedzą 11
 2.1.1.8  Nie wiedzą, że mają błędne informacje 12
 2.1.1.9  Wykorzystują to, że inni nie wiedzą, że nie wiedzą 13
 2.1.1.10  Bariery w wykorzystywaniu norm - formalne 14
 2.2  Normy europejskie, dodatkowe wymagania polskie 14
 2.2.1  Klasy systemów alarmowych 14
 2.2.2  Klasy systemów telewizji w ochronie 15
 2.2.2.1  Klasyfikacja systemów CCTV wg PN EN 50132-1:2012 15
 2.2.2.1.1  Nagrywanie i przechowywanie nagrań 17
 2.2.2.1.2  Kopiowanie i przechowywanie danych 18
 2.2.2.1.3  Zarządzanie systemem i jego obsługa 19
 2.2.2.1.4  Rejestry systemu 20
 2.2.2.1.5  Integralność systemu 21
 2.2.2.1.6  Integralność danych 21
 2.2.2.1.7  Monitorowanie połączeń i wykrywanie sabotażu 21
 2.2.2.2  Wymagania dla kamer wg normy PN EN 50132-7, przepisów oraz Rozporządzeń 24
 2.2.2.2.1  Wzorzec brytyjski – ROTAKIN – powoływany w normie 24
 2.2.2.3  Wymagania zapisane w dokumencie „Rozporządzenie ministra MSWiA z dnia 11 stycznia 2011 roku” 25
2.3  Centrum monitoringu i odbioru alarmów 26
 2.3.1  Podstawowe wymagania wg normy PN EN 50518-1:2010 [norma wycofana]. 26
 2.3.2   Norma aktualna PN-EN 50518:2019-10 [a] Centrum monitoringu i odbioru alarmu 29
 2.3.3  Wykorzystywanie zapisów w normach do ustalenia wymagań na system CCTV [VSS] 30
 2.3.3.1  Wniosek pierwszy dla inwestorów 31
 2.3.3.1.1  To samo a nie to samo 31
 2.3.3.1.2  Tak samo a nie to samo 31
2.4  Przewodnik inwestora przy tworzeniu wymagań dla systemów CCTV [VSS] – ścieżka decyzyjna 31
 2.4.1  Krok pierwszy - warunki wstępne, czyli „Wymagania użytkowe”, 32
 2.4.1.1  Etap ustaleń i wyboru koncepcji ochrony 34
 2.4.2  Kogo wybrać do projektowania i instalacji systemu CCTV? 37
 2.4.2.1  Błąd – referencje 37
 2.4.3  Zalecenia - Podpisanie umowy 38
2.5  Normy Obronne i Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla XIX Grupy SpW - Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020r 38
 2.5.1.1  Błędy - deklaracje i „zawieszone“ definicje 46
 2.5.1.2  Błędy - „zagubienia“ wymagań 46
 2.5.1.3  Błędy - odwołania do nieistniejących klasyfikacji 46
 2.5.1.4  Błędy - całkowicie nieprecyzyjne wymagania 47
 2.5.1.5  Błędy - brak aktualizacji wymagań co do używanych obecnie urządzeń i wykreślenie już nieużywanych, 48
 2.5.1.6  Błędy nadmiernych wręcz niepotrzebnych wymagań 48
 2.5.1.7  Błędy w klasyfikacji urządzeń 48
 2.5.1.8  Błędy merytoryczne 48
 2.5.1.9  Błędy - stawianie nierealnych wymagań 49
 2.5.2  Klasy systemów wg NO 50
2.6  Rozporządzenia dotyczące magazynów broni 50
 2.6.1  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. wymagania dla magazynu broni 51
 2.6.2  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i nadleśnictwie broni, amunicji... 51
 2.6.3  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie rodzaju i sposobów ewidencjonowania, przechowywania w straży ochrony kolei broni, amunicji .. 51
 2.6.4  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r 52
 2.6.5  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. ( Dz.U. nr 245 poz. 1462 ) 52
 2.6.5.1  Błąd - Nieścisłe wymagania dla Systemów alarmowych 55
 2.6.5.2  Błąd - dotyczący szaf do przechowywania broni i amunicji i wymagań dla zabezpieczeń mechanicznych, 55
2.7  Ubezpieczyciele 58
 2.7.1.1  Błąd: nieznajomość wymagań stawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe i stosowanych przez nie ulg. 58
2.8  Jak sobie radzą Niemcy czyli VdS2311 58
 2.8.1  Kategorie zagrożenia 59
 2.8.2  Kategorie systemów alarmowych a dokładnie ich elementów składowych 60
 2.8.3  Klasyfikacja środowiskowa elementów ochrony wg VdS 61
3  Tworzenie wymagań na poziomie konkretnych obiektów 61
 3.1  Określanie zagrożeń – audyt – dobór środków ochrony 62
 3.1.1  Przykład oceny zagrożeń dużego muzeum 62
3.1.1.1  Błąd – obarczanie projektantów i instalatorów decyzjami co do stopnia szczelności ochrony i klasy systemu 65
3.1.1.2  Błąd - brak analizy zagrożeń 69
3.1.1.3  Błąd decyzyjny – wg jakiego schematu działań ustalać priorytety w ochronie 70
3.1.1.4  Błąd - ograniczenie roli systemu antywłamaniowego do tego co sugeruje jego nazwa 71
3.1.1.5  Błąd - niedopasowanie ochrony do zmieniającego się zagrożenia w godzinach pracy, w trakcie rozpoczynania pracy i tuż po zakończeniu, poza godzinami pracy 72
3.1.1.6  Błąd: brak niezależnego konsultanta przy wyborze koncepcji ochrony 72
3.1.1.7  Błąd: traktowanie systemu alarmowego podobnie jak inne instalacje w obiekcie (elektryczne, hydrauliczne itp.), lekceważenie lub brak świadomości skali trudności 73
3.1.1.8  Błąd: zbyt późne wykrywanie agresji 75
3.1.1.9  Błąd - brak analizy czasu jaki może upłynąć od chwili wykrycia zagrożenia przez system alarmowy do chwili podjęcia skutecznej interwencji 77
3.1.1.10  Błąd: brak ustaleń co, przed czym i w którym miejscu ma być chronione. 80
3.1.1.11  Błąd - zakładanie że agresja może nastąpić tylko z zewnątrz lub tylko przez otwory okienne lub drzwi, lub tylko podczas nieobecności użytkowników obiektu 81
3.1.1.12  Błąd: zakładanie jednakowego zagrożenia dla całego chronionego obiektu, w sytuacji gdy zagrożenie w poszczególnych strefach ochrony jest różne. 82
3.1.1.13  Błąd - brak świadomości, że wymagania stawiane przez projektanta systemu alarmowego antywłamaniowego mogą być sprzeczne z wymaganiami ochrony ppoż. 83
3.1.1.14  Błąd: nieliczenie się z przyzwyczajeniami, oczekiwaniami i już istniejącymi procedurami przyszłych użytkowników systemu 84
3.1.1.15  Błąd: brak możliwości weryfikacji przyczyn powstania alarmu 84
3.1.1.16  Błąd: brak analizy kosztów ochrony - zarówno podczas instalacji jak i użytkowania 85
3.2  SIWZ czyli Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – błędy przy realizacji dużych obiektów 86
3.2.1  Specyfika błędów przy realizacji systemów zabezpieczeń w dużych obiektach 86
3.2.2  Przykłady błędów i ich konsekwencje - wątpliwości co do zapisów, niejednoznaczność wymagań, 89
3.2.2.1  Błąd w wymaganiach: zapis w SIWZ - "Pełne pokrycie obserwacją systemem CCTV" 90
3.2.3  Jeszcze raz SIWZ - Powoływanie się na normy w SIWZ oraz "atesty" a odrzucenie norm przy realizacji systemu 91
3.2.3.1  Błąd - Czas ważności "atestów" 92
3.2.3.2  Błędy? Przykłady wymagań zapisanych w SIWZ - komentarze na podstawie konkretnych przykładów, 94
3.2.4  Przetargi 95
3.2.4.1  Błąd: W przypadku Polski zwykle SIWZ jest pisana bez audytu i przez osoby nie mające dostatecznej wiedzy o ochronie, 95
3.2.5  Nadzór nad realizacją systemu 95
3.2.6  Błąd: brak nadzoru nad robotami ze strony inwestora. 95
3.3  Serwerownie 96
3.3.1.1  Jak sobie radzą z ochroną serwerowni inni - Wielka Brytania 99
3.4  Muzea 99
4  Projekt systemu zabezpieczeń 101
4.1.1  Brak projektu 101
4.1.2  Projekt a jego zgodność z wymaganiami 101
4.2  Konsultacje 102
4.3  Akceptacje 102
4.4  Poprawki i korekty na kolejnych etapach realizacji 102
5  Integracja systemów 102
6  Montaż systemu, dobór i rozmieszczenie elementów ochrony 106
6.1  Systemy alarmowe 106
6.1.1.1  Błąd – umieszczenie sygnalizatora 106
6.1.1.2  Błędy przy umiejscawianiu tzw. czujek przestrzennych – czujka zakryta towarem 106
6.1.1.3  Błąd – złe zabezpieczenie mechanicznych mocowań czujek 107
6.1.1.4  Błędy - z szyfratorami i kluczami systemów 107
6.1.1.5  Błąd – używanie tego samego kodu przez dłuższy czas 107
6.1.1.6  Błąd czy przygotowanie do włamania? 108
6.1.1.7  Błędy przy wyborze miejsca na czujki i przy ich zamocowaniu 108
6.2  Systemy CCTV 110
6.2.1.1  Błąd - niewiedza – złudzenie wiedzy 110
6.2.1.2  Błąd: kamery ustawiane niezgodnie z warunkami najlepszego oświetlenia obserwowanego obszaru, 110
6.2.1.3  Błąd: Widoczna „dziura” w ochronie 110
6.2.1.4  Błąd: kadrowanie obrazu jak dla potrzeb filmu, dużo nieistotnych szczegółów 112
6.2.1.5  Błąd – niestabilne mocowanie kamer 113
6.2.1.6  Błędy w rozmieszczeniu kamer w ochronie willi 114
6.2.2  Kamery megapikselowe 116
6.3  Systemy KD czyli Systemy Kontroli Dostępu 119
6.4  Współdziałanie systemów 120
6.5  Współdziałanie zabezpieczeń elektronicznych i mechanicznych 120
6.5.1.1  Błąd podstawowy: brak współdziałania zabezpieczeń mechanicznych, zabezpieczeń elektronicznych i interwencji; traktowanie elektronicznego systemu alarmowego lub zabezpieczeń mechanicznych jako samoistnych rodzajów ochrony [patrz „Czynnik czasu w ochroni”]. 120
6.5.1.2  Błąd: brak współdziałania architekta, użytkownika obiektu i projektanta systemu ochrony 121
Wnioski: 122
6.5.1.3  Błąd – architekt nie przewidział montażu systemów ochrony w obiekcie 123
6.5.1.4  Błąd - traktowanie podkładu budowlanego jako podstawy do rozmieszczenia elementów ochrony bez sprawdzenia stanu rzeczywistego. 126
6.5.2  Drzwi 127
6.5.2.1  Błąd - miejsce lokalizacji drzwi 127
6.5.2.2  Błąd – czujka pasywna za szklanymi drzwiami 128
6.5.2.3  Błąd - kierunek otwierania drzwi 128
6.5.2.4  Błąd - drzwi metalowe 128
6.5.2.5  Błąd - zamki bez możliwości otwarcia od wewnątrz 129
6.5.2.6  Błąd - zamki bez wymiennych wkładek 129
6.5.2.7  Błąd - mocowanie obejmy zamka nawierzchniowego, 130
6.5.2.8  Błąd - zbyt późne wykrywanie agresji na drzwi 131
6.5.2.9  Błąd - drzwi metalowe a kontaktrony 131
6.5.2.10  Błąd - szyby w drzwiach 132
6.5.2.11  Błąd - drzwi zewnętrzne - izolacja termiczna izolacja akustyczna 133
6.5.2.12  Błąd - drzwi wewnętrzne - zamykać czy nie pomieszczenia 133
6.5.3  Okna, szyby, oszklenia 134
6.5.3.1  Błąd - wytrzymałość szyb a wytrzymałość okna 134
6.5.3.2  Błąd - okna wytrzymałe a ściany łatwe do pokonania 134
6.5.3.3  Błąd - duża wytrzymałość szyb a brak wentylacji 135
6.5.3.4  Błąd – kraty jako drabina na wyższe piętra 135
6.5.4  Rolety 135
6.5.4.1  Błąd - rolety ażurowe czy pełne? 135
6.5.4.2  Błąd - ciemna barwa rolet pełnych 136
6.5.4.3  Błąd - brak sprawdzenia klasy rolet 136
6.5.4.4  Błąd - automatyczne podnoszenie i opuszczanie rolet 136
6.5.4.5  Błąd – plomby na słabych zabezpieczeniach 136
6.5.4.6  Błąd – nie została zachowana zasada „najsłabszego ogniwa” 136
6.5.4.7  Błąd – brak konserwacji urządzeń zabezpieczających 137
6.5.4.8  Błąd – śruby mocujące dostępne od strony agresji 137
6.5.4.9  Błąd – nieprawidłowe zamknięcie drzwi 137
6.5.5  Sejfy 137
6.5.5.1  Błąd - brak mocowania sejfu do podłoża 137
6.5.5.2  Błąd - pomieszczenia zagrożone zalaniem 138
6.5.5.3  Błąd - przechowywanie danych na nośnikach magnetycznych w zwykłych sejfach 138
6.5.5.4  Błąd - jedna osoba ma wszystkie klucze 138
6.5.6  Płoty 138
6.5.6.1  Błąd - zły dobór wysokości płotu 138
6.5.6.2   Błąd - płoty drabinki 139
6.5.6.3  Błąd - jeden płot 139
6.5.7  Błąd - najpierw płot a później system 140
6.5.8  Ogród 141
6.5.8.1  Błąd - system alarmowy sobie a drzewa, krzaki, rośliny sobie 141
6.5.8.2  Błąd - zmiana rodzajów nawierzchni, drogi, ścieżki, miejsca postoju pojazdów bez konsultacji z projektantem systemu ochrony 141
6.5.9  Inne zabezpieczenia mechaniczne 141
6.5.9.1  Błąd - zbyt mała wytrzymałość mechaniczna obudów elementów elektronicznych systemów ochrony 141
6.5.10  Kłódki 142
7  Odbiór systemu 142
7.1  Jak powinien wyglądać odbiór? 142
7.1.1  Wymagania wg SIWZ lub podobnych dokumentów 142
7.1.2  Próbne użytkowanie 143
7.1.2.1  Błąd: odbiór systemu bez okresu próbnej eksploatacji 143
7.1.3  Korekty w systemach w fazie ich odbioru 143
7.1.4  Dokumentacja systemów dla użytkownika 143
7.1.4.1  Błąd: przyjęcie (odbiór) systemu alarmowego bez niezbędnej dokumentacji. 144
7.1.4.2  Błędne dane o urządzeniach 145
7.2  Korekty w systemach po pewnym czasie użytkowania 148
7.2.1  CCTV czyli „po nowemu” VSS 148
8  Użytkowanie, konserwacja, zmiany 148
8.1  Konserwacja, starzenie się elementów ochrony, koszty utrzymania systemu. 148
8.1.1.1  Błąd: Brak analizy kosztów utrzymania systemu ochrony 148
8.1.1.2  Błąd: zbyt dużo kamer a zużycie prądu 149
8.1.2  Resursy urządzeń ochrony 149
8.1.3  Czynniki mające wpływ na zmianę skuteczności ochrony 149
8.1.3.1  Błąd – brak procedur postępowania podczas napadu 149
8.1.3.2  Błędna ochrona banku 151
8.1.3.3  Błąd - brak przewidywań co do ewentualnych późniejszych zmian w obiekcie chronionym, a zwłaszcza wzrostu zagrożenia i konieczności objęcia ochroną dodatkowych powierzchni. 152
8.1.3.4  Błąd - brak przewidywań co do ewentualnych późniejszych zmian w otoczeniu obiektu chronionego i poza najbliższym terenem 153
8.1.3.5  Błąd: zbyt mało informacji przekazywanych z obiektu do centrum monitorowania 157
8.1.3.6  Błąd: brak zapisów o zmianach w systemie, sygnałów o nieprawidłowościach i notatek o konserwacji systemu 161
8.1.4  Sprawdzanie systemu podczas odbioru lub konserwacji - przypadki 162
8.2  Modernizacja, rozbudowa systemu alarmowego 163
9  Monitoring, interwencja 164
9.1  Klasy systemów alarmowych a monitoring 164
9.2  Rola monitoringu i rodzaje 165
9.2.1  Przykład wymagań dla CCTV [VSS] dla garaży podziemnych 165
9.3  Wymagania dla centrów monitorowania 166
9.3.1  Wymagania dla centrów monitoringu z lat 2010-2014 166
9.3.1.1  Przykład audytu „Centrum monitoringu i odbioru alarmów” – ocena wg normy PN EN 50518-1:2010 ze wskazaniem błędów 167
9.3.1.1.1  Zalecenia na podstawie wyników audytu dla centrum - zabezpieczenia 168
9.3.2  Wymagania dla centrów monitoringu wg aktualnych norm w kwietniu 2021 roku 169
9.3.3  Centrum monitoringu – jedno czy więcej? 170
9.4  Ocena skuteczności monitoringu 171
9.5  Błędy podczas interwencji 172
9.5.1.1  Błąd – brak rozróżniania sygnału sabotażu od sygnału alarmu w stacji monitorowania 173
9.5.1.2   Błąd – zła ocena sytuacji przez agentów 174
9.5.1.3  Błąd – błędne procedury odwoływania alarmu 174
9.5.1.4  Błąd – mylące adresy obiektów 174
9.5.1.5  Błąd – brak możliwości sprawdzenia wnętrz obiektu 176
9.5.1.6  Błąd – brak możliwości sprawdzenia zaplecza 177
9.5.1.7  Błąd – brak procedur postępowania podczas napadu Przykład 1 178
9.5.1.8  Błąd – czynnik czasu w ochronie 178
9.5.1.9  Błąd - system ochrony prawidłowy lecz pracownicy ochrony nie przeszkoleni. 180
9.5.1.10  Błąd – przy dużych zagrożeniach każda droga dostania się przestępców do obiektu musi być brana pod uwagę 180
9.5.1.11  Błąd – zasłanianie pola widzenia czujek 181
9.5.1.12  Błąd – zmiana zagrożenia po zmianie funkcji sklepu 181
9.5.1.13  Błąd: brak weryfikacji wiedzy- wtórny analfabetyzm 182
9.5.1.14  ​ Błąd : brak przygotowanych zawczasu środków technicznych do zabezpieczenia obiektu po włamaniu przed czynieniem dalszych szkód np. na skutek wychłodzenia, zalania itp. pomieszczeń 182
10  Dostęp do broni a ochrona w Polsce 183
10.1  Dostęp do broni a przestępczość w Polsce i na Świecie 183
10.2  Poziom wiedzy o broni i amunicji w Polsce 183
10.3  Błędy w interwencjach z użyciem broni 184
10.3.1  Parole 184
10.3.2  Magdalenka 185
10.3.3  Zamieszki, błędy w użyciu amunicji 186
11  Gdzie szukać wiedzy na temat systemów ochrony? 187
11.1  Podsumowanie, literatura, linki do filmów i stron www 187
11.2  Zaangażowanie ubezpieczycieli w tworzenie systemów ochrony 188
11.3  Gdzie szukać wiedzy aby uniknąć błędów? 188
11.4  Sprawy sądowe - włamania, kto winien, audyty i kontrole 190
11.4.1.1  Błędne podłączenia 190
11.4.1.2  Przygotowanie systemu do włamania 191
11.4.1.3  Z sali sądowej - Inne wymiary urządzeń 191
11.4.1.4  Z sali sądowej - Nieprawidłowości przy wyborze koncepcji ochrony 191
11.4.1.5  Z sali sądowej - Próba niewypłacenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela 192
11.4.1.6  Z sali sądowej – zrobił nie zrobił oto jest pytanie 193
11.4.1.7  Z sali sądowej – czy można jednoznacznie ustalić co wywołało alarm? 194
11.4.1.8  Z sali sądowej – jest dobrze czyli dlaczego jednak źle 194
11.4.1.9  Pytania sądu - Błąd na błędzie czyli kto i za jakie błędy odpowiada 195
11.4.1.10  Błąd na błędzie czyli jak nie należy chronić placu z maszynami budowlanymi 198
11.4.1.11  Błędy, celowe działania, propozycje przeciwdziałań zagrożeniom.. 202
11.4.1.12  Willa – już więcej błędów nie pamiętam… 203
11.4.1.13  Celowy błąd – ustawienie kamery podczas włamania i po? 208
11.5  Kontrola NIK monitoringu miast i szkół 208
11.5.1  Monitoring miejski 208
11.5.2  Monitoring w szkołach 210
11.6  Wykorzystywanie internetu w celu optymalizacji systemów ochrony, 211
11.6.1  Wykorzystywanie zdjęć satelitarnych i Map Google, 211
11.6.2  Łączność internetowa i przechowywanie danych w „Chmurze” 212
11.6.3  Wymiana informacji i porady w internecie, 213
11.6.4  Oprogramowania, zarządzanie, nadzór, 213

Wróć do spisu treści