Mieszkania w blokach - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Mieszkania w blokach

Określanie zagrożeń

(c) Stefan Jerzy Siudalski 1993/97/99/2012
Ocena zagrożeń mieszkań w blokach oraz metody minimalizacji zagrożeń.

Rodzaje zastosowanych w ochronie obiektów zabezpieczeń należy dobrać do poziomu zagrożenia i przewidywanych rodzajów agresji w taki sposób aby nie wydając na zabezpieczenia zbyt dużej kwoty uzyskać zadowalający poziom bezpieczeństwa.
W tym jednym zdaniu jest jednak kilka haseł które wymagają rozwinięcia i wyjaśnienia. Bez określenia jak się ustala poziom zagrożenia i wyjaśnienia co można rozumieć pod hasłem zadowalający poziom bezpieczeństwa nie można zaplanować doboru środków ochrony obiektu.

Określanie zagrożeń i wybór zabezpieczeń

Najczęściej zadawanym mi pytaniem jest:
J
aki system alarmowy jest najlepszy?
Odpowiadam wtedy pytaniem:
A
jakie ubranie jest najlepsze?
Aby prawidłowo dobrać środki ochrony trzeba najpierw ustalić przed jakimi zagrożeniami ma być ta planowana ochrona - trzeba więc najpierw określić jak duże jest zagrożenie naszego mieszkania! Dopiero wtedy gdy ustalimy jak "łakomym kąskiem " jesteśmy dla ewentualnych przestępców można optymalnie dobrać środki ochrony proporcjonalnie do zagrożenia.Analiza zagrożeń ułatwia takie dobranie środków ochrony aby wydać na nie tylko taką kwotę jaką w konkretnej sytuacji potrzeba!

Proponuję na początek ustalić na podstawie danych zawartych w tabeli do jakiego przedziału zagrożeń należy zakwalifikować mieszkanie. Suma ujemnych punktów od najmniej dziesięciu do prawie dwustu określa skalę zagrożenia. Oczywiście czym większa liczba punktów (ujemnych), tym większe jest zagrożenie.

Uwaga: wybieramy jedną pozycję w każdym wierszu, w przypadku wątpliwości należy wybrać do obliczania punktów ujemnych komórkę określającą większe zagrożenie

Jeśli uzyskano w ocenie zagrożeń punktów ujemnych:
- do ok. - 15
to  zagrożenie jest małe,
- 15 do -30 - zagrożenie średnie,
- 30 do -60 - zagrożenie duże,
- 60 do -120 - zagrożenie bardzo duże
więcej niż- 120 -. zagrożenie wyjątkowo duże
Następnie sprawdzamy jaki jest obecny poziom zabezpieczeń i określamy jakie zabezpieczenia należy zamontować aby uzyskać zadawalający poziom ochrony.
...... jest to fragment opracowania - całość można zamówić
Stefan Jerzy Siudalski

---


Darmowy Hosting CBA.PL


Wróć do spisu treści