Monitoring miejski CCTV - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Monitoring miejski CCTV

Kontrowersje

Monitoring miejski CCTV
Jednym z obecnie wielokrotnie poruszanych tematów jest szukanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie:
Czy monitoring miejski ma wpływ na bezpieczeństwo?
Głosy za uznaniem, że ma pozytwny wpływ lub nie ma żadnego wpływu rozkładają się mniej więcej po równo.
Jaka jest prawda?
Zanim spróbuję odpowiedzieć na oba pytania kilka cytatów:
fragment Audytu systemu CCTV w średniej wielkości mieście:

"Z doświadczeń monitoringu miejskiego wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest traktowanie centrum monitoringu w Policji jako centrum wspierającego SM z ewentualnym przejęciem sterowania w Policji w momentach bardzo dużych zagrożeń. Statystyka skuteczności wykrywania zdarzeń przemawia na korzyść  centrów prowadzony przez  SM a nie Policji. Przewaga wynika z następujących powodów:
Nawet przy wsparciu oprogramowaniem automatycznie wykrywającym zdarzenia to podstawą są jednak ludzie zatrudnienie w centrum monitorowania,
Najlepsze osiągnięcia w statystyce wykrywania zagrożeń jest osiągana jeśli osoby które obsługują centrum:

  • Mają odpowiednie predyspozycje konieczna jest selekcja,

  • Znają teren obserwowany,

  • Nie są obciążani dodatkowymi obowiązkami nie mogą to być ludzie dorywczo sadzani co pewien czas przed ekranami jak to jest zazwyczaj w policji,.."

i bardzo istotne spostrzeżenia:
"Nawet gdy w jakimś mieście jest ..... możliwość porównywania zdarzeń przed zamontowaniem systemu CCTV i po, to ta statystka, zawężona jedynie do wyliczenia stosunku zdarzeń po do zdarzeń przed, nie odzwierciedla rzeczywistego oddziaływania na bezpieczeństwo ponieważ:
Część zdarzeń jest „mobilna” a część nie
czyli ilość pewnej grupy  negatywnych zdarzeń nie maleje w obrębie miasta a jedynie ulegają one przemieszczaniu się poza obszar obserwacji jest to efekt wypychania niekorzystnych zdarzeń na peryferia np. poza skupiska ludzkie,
Nawet jeśli ilość jakiś zdarzeń, w polu obserwacji, nie maleje to niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa jest skrócenie ich czasu trwania a także zmniejszenie zasięgu i skutków i to zarówno w sferze materialnej jak i psychicznej mieszkańców. Ten zakres pozytywnego oddziaływania wykorzystywania systemów CCTV zwykle umyka w statystykach.
Czyli dwa istotne efekty wykorzystywania systemów CCTV są trudne do uchwycenia statystycznego pomimo pozytywnego oddziaływania systemu obserwacji i reagowania na zdarzenia."


Podane tu zostały najważniejsze czynniki natury organizacyjnej mające wpływ na to czy monitoring będzie czy nie spełniać oczekiwani. Jest więc tu zawarta odpowiedź na oba pytania.

Audyt monitoringu można zamówić - Stefan Jerzy Siudalski

Dyskusje na temat projektu Ustawy o monitoringu
W "Systemach Alarmowych" w kwietniu 2013 roku ukazał się mój artykuł z uwagami dotyczącymi projektu Ustawy.
Wywołał one dość nieoczekiwane reakcje - nie były to merytoryczne dyskusje tylko osobiste wycieczki ...
Bywa...
Jak jest dziś czyli w 2017 roku?
Ustawy nie ma, tłumaczeń norm dotyczących telewizji przemysłowej nie ma.
Co mądrego się wydarzyło?
Wojsko w jednej z Norm Obronnych wskazało na przydatność atrap kamer w ochronie tak zwalczanych przez pewne kregi decyzyjne i opinitwórcze.
Tu głosy oponentów stosowania kamer w ochronie tzn może nie samego stosowania tylko stworzenia jak największej ilości barier aby był mało przydatny i generował niepotrzebne koszty.


Wróć do spisu treści