Normy aktualne - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Normy aktualne

Normy
        
Aktualny na dzień 9.04.2017 spis norm z zakresu technicznych środków ochrony elektronicznej
Spis wykonany na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz w przypadku Norm Obronnych na podstawie danych ze strony WKNJiK .
Uwagi wprowadzające
1. Od ponad dwóch lat praktycznie zanikło w KT52 [1] tłumaczenie norm z języka angielskiego na polski [2]. W efekcie większość aktualnych norm dotyczących systemów elektronicznych z serii PN EN jest wprowadzona do spisu polskich norm jako tzw. normy okładkowe czyli jest przetłumaczona jedynie pierwsza strona a cała reszta jest w języku oryginału. W efekcie takich zaniechań i takiego sposobu wprowadzania norm większość z ponad sześćdziesięciu norm serii PN EN dotyczących elektronicznych środków ochrony jest w Polsce dostępna jedynie po angielsku. Jedynie Normy Obronne [3] są - ponieważ powstały w Polsce - po polsku.
2. Ponieważ tłumaczenie norm na poziomie bezpośredniego ich użytkownika jest bardzo kłopotliwe i nie gwarantuje wiernego ich tłumaczenia to w praktyce przy zamawianiu systemów alarmowych inwestorzy korzystają z norm wycofanych ale publikowanych wcześniej po polsku [4]. Na skutek takiej sytuacji powstające, nowe systemy alarmowe są wykonywane wg wymagań norm z przed kilku lat lecz obecnie wycofanych. Uniemożliwia to wykorzystywanie w ochronie w Polsce najnowszej wiedzy środowiska Security w Europie.
Odnośniki z tekstu powyżej:
[1] Komitet Techniczny w Polskim Komitecie Normalizacyjnym zajmujący się normami z zakresu “systemy alarmowe”
[2] Był to jeden z powodów mojej rezygnacji w pracach KT52 w 2015 roku
[3] Spis Norm Obronnych znajduje się na końcu artykułu
[4] Zdarzają się powołania na zapisy norm powstałych w połowie lat dziewięćdziesiątych!
3. Zwykle w każdej z norm jest kilka czy nawet kilkadziesiąt odwołań do innych norm [5] a więc najczęściej znajomość zapisów zawartych w jednej normie to za mało aby móc w pełni wykorzystać wiedzę zapisaną w normach. Odwołania w normach do innych norm są podane przy spisie norm w dalszej części opracowania lecz celowo są wymienione tylko w
kilku przypadkach norm jako przykłady. Normy powoływane mogą mieć oznaczenia EN i cyfry z pominięciem liter PN - czyli np zapis EN 50130-4 należy traktować jako odniesieni do normy PN EN 50130-4.
4. Czas jaki jest potrzebny na pełne zaznajomienie się z zapisami norm - bez ich zapamiętywania a jedynie na zasadzie takiej, że wiadomo gdzie co szukać i w jakim zakresie to kilka miesięcy [6]. Dlatego warto korzystać z wiedzy fachowców którzy z informacjami zawartymi w normach są na bieżąco ponieważ zwykle godzina korzystania z porad u fachowca
oszczędza wiele godzin [7] poszukiwań przez osobę która norm nie zna.
5. Koszty zakupu kompletu norm wymienionych poniżej - bez Norm Obronnych [8] - przekraczają sześć tysięcy złotych. Jest to duża kwota jak na kieszeń prywatną a i dla małych firm montujących systemy alarmowe to też znaczący wydatek.
Normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
Ta grupa norm zawiera zapisy narzucające wymagania w takim zakresie aby urządzenia - części składowe systemów ochrony - pracujące w tym samym otoczeniu ale spełniające różne zadania i przypisane do różnych systemów nie zakłócały siebie nawzajem z ewentualnym zabezpieczeniem możliwości ich współpracy a także aby zawiera klasyfikację urządzeń w
zależności od środowiska w jakim mają być stosowane.
Zwykle projektanci systemów alarmowych nie korzystają z zapisów tej grupy norm - są natomiast najczęściej wykorzystywane te zapisy w badaniach laboratoryjnych na poziomie dopuszczania wyrobów do obrotu w handlu.
---
[5] Także do norm z zakresy mechaniki
[6] Uwaga dotyczy wszystkich norm związanych z ochroną
[7] Nawet do ok. 40 godzin
[8] Normy Obronne można po akceptacji uzyskać bezpłatnie - nie są udostępniane osobom prywatnym
---
Najczęściej przy zamawianiu systemów alarmowych wykorzystuje się klasyfikacje zawarte w arkuszu PN-EN 50130-5. Klasyfikacje te to podział urządzeń na stacjonarne, ruchome i przenośne oraz najważniejsza dla projektantów i instalatorów - klasyfikacja środowiskowa
zawierająca informacje w jakim środowisku konkretne urządzenie może pracować [9]. Klasyfikacja środowiskowa zawarta w tej normie jest powtórzona w skróconej wersji w kilku innych normach np w normach serii PN EN 50131 i 50132.
1. PN-EN 50130-4:2012/A1:2015-03 - [a] Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych Wprowadza: EN 50130-4:2011/A1:2014
2. PN-EN 50130-4:2012 - [a] Systemy alarmowe - Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych Wprowadza: EN 50130-4:2011
3. PN-EN 50130-4:2012 - [p] Systemy alarmowe - Część 4:Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych Wprowadza: EN 50130-4:2011
---
[9] Z dużym uproszczeniem - klasa środowiskowa I to mieszkanie, pokój biurowy itp - klasa II to korytarze i miejsca o gdzie jest większy zakres zmian temperatury niż w mieszkaniach - klasa III to np bramy, zadaszenia także bez pełnych ścian itp także z temperaturami ujemnymi - klasa IV to pełne oddziaływanie słońca, deszczu, śniegu i wiatru w pełnym zakresie temperatur dla danego rejonu
---
4. PN-EN 50130-5:2012 - [a]10 Systemy alarmowe - Część 5: Próby środowiskowe Wprowadza: EN 50130-5:2011
Normy dotyczące systemów alarmowych w zakresie sygnalizacji włamania i napadu
Uwagi wprowadzające
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w spisie polskich norm było około 53 norm z tej serii. Na dzień dzisiejszy aktualnych jest 35 arkuszy norm z serii norm PN-EN 50131. Stanowią one “elementarz” przy zamawianiu i projektowaniu systemów alarmowych z zakresu sygnalizacji włamania i napadu.
Jest jeszcze jedna grupa norm - tu nie wymienionych - które czasami bywają powoływane pomimo tego, że w 2009 roku najważniejszy z serii norm PN E 08390/14 z 1993 roku [!] arkusz czternasty został wycofany i zastąpiony normą PN-EN 50131-1:2009. Łatwo poznać które odwołania w dokumentach dotyczą klasyfikacji wg normy z 1993 roku a które wg
normy z 2009 roku. Stare oznaczenia klasyfikacji to klasy od SA-1 do SA-4 a nowe to albo Grade od 1 do 4 albo po prostu klasy od 1 do 4. Pomimo tego, ze obie grupy norm używają czterech klas to ze względu na całkowicie inne wymagania a nawet zakres wymagań nie ma możliwości - jak to sugerują niektóre kręgi fachowców od ochrony - płynnego przejścia
między tymi klasyfikacjami. Można znaleźć sugestie, że stara klasyfikacja np SA- 3 ma ten sam poziom jak wg nowej normy Grade 2 a nawet co jest całkowitą bzdurą że dawna klasa SA-3 to nowa Grade 3.
Powtarzam - nie ma żadnych automatycznych porównań między klasami starymi a nowymi jest jednak klika prawidłowości które warto zapamiętać:
1. Wg starych wymagań nawet najgorszy system alarmowy mieścił się w najniższej klasie czyli SA-1. Wg nowych norm są cztery klasy ujęte w 10 W latach 2002 - 2012 obowiązywała norma o tym samym numerze przetłumaczona na język polski
normach ale jest też grupa alarmowych systemów które są pozaklasowe czyli nie spełniają nawet wymagań dla klasy 1 wg PN EN 50131-1.
2. W przypadku czujek dla systemów przewodowych produkowanych za granicą zwykle czujki klasy C czyli odpowiadające klasie SA-3 spełniają wymagania dla systemów klasy 2 wg aktualnych norma ale cześć czujek które dawniej uzyskały klasę C spada w klasyfikacji do poziomu klasy 1 a w przypadku wielu czujek bezprzewodowych stają się pozaklasowe bo nie spełniają nawet wymagań dla klasy [Grade1] 1.
Oznacza to, że nie ma i nie może być żadnego “mechanicznego” przeklasyfikowania starych czujek do nowej klasyfikacji - każda z czujek musi być sprawdzana i klasyfikowana od nowa.
3. Nawet stosując wszystkie elementy sytemu z klasą 3 [11] nie uzyskamy systemu klasy 3 jeśli:
a. Centralka nie zostanie skonfigurowana wg zaleceń dla klasy 3 [12],
b. Nie zostaną prawidłowo wykonane połączenia między elementami systemu,
c. Puszki połączeniowe nie będą chronione antysabotażem,
d. System nie zostanie podłączony do miejsca z którego nastąpi interwencja.
Czyli system złożony z elementów klasy np 3 musi być skonfigurowany i podłączony wg wymagań klasy 3.
Gdzie występują najczęściej odwołania do wycofanych norm z serii PN E 08390?
---
[11] Grade 3
[12] Może to być np sprawa oprogramowania
---
W wojsku - ponieważ w Normach Obronnych dopiero dwa lata temu czyli pięć lat po wycofaniu przez zastąpienie tych norm w Normach Obronnych wprowadzono aktualizacje do nowych norm.
Które z tu wymienionych norm są najbardziej przydatne dla instalatorów systemów alarmowych?
Zarówno klasyfikacja systemów jak i zalecenia co do wyboru elementów ochrony jak i zalecenia co do montażu znajdują się w arkuszach PN EN 50131-1 i -7. W arkuszach PN EN 50131-2- plus dalsze oznaczenia cyfrowe - są kolejno spisane wymagania co do różnych rodzajów czujek i co najważniejsze opisane są także testy sprawdzające jakie może wykonać
zarówno instalator jak i bezpośredni użytkownik już po zamontowaniu czujek.
W arkuszu PN-EN 50131-5-3:2011 są zebrane wymagania dla systemów zwanych u nas popularnie “bezprzewodowymi” lub “radiowymi”.
Zwracam uwagę na jedno z wielu ale bardzo istotne wymaganie dla czujek bezprzewodowych - muszą pracować co najmniej rok bez wymiany baterii w przeciwnym razie nie mogą być zaklasyfikowane nawet do najniższej klasy pierwszej.
W arkuszu PN-EN 50131-6:2009 są klasyfikacje i wymagania dla zasilania systemów alarmowych - jest to o tyle istotne, że te wymagania są całkowicie różne od tych do których przyzwyczaili się instalatorzy systemów wg starych klasyfikacji np SA-3 czy SA-4. Niestety najnowsze Normy Obronne z 2016 roku zawierają wymagania na zasilanie skopiowane z normy dawno wycofanej a pochodzącej z 1995 roku!
W arkuszu PN-EN 50131-8:2010 są zawarte wymagania dla urządzeń które prawie nie są u nas stosowane czyli urządzenia do wytwarzania mgły - przydatne w miejscach zagrożonych napadem.
1. PN-EN 50131-10:2015-01 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego Wprowadza: EN 50131-10:2014
2. PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe Wprowadza: EN 50131-1:2006/A1:2009
3. PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe Wprowadza: EN 50131-1:2006/IS2:2010
4. PN-EN 50131-1:2009 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: Wymagania systemowe Wprowadza: EN 50131-1:2006
5. PN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania - Pasywne czujki podczerwieni Wprowadza: EN 50131-2-2:2008/IS1:2014
6. PN-EN 50131-2-2:2009/IS1:2014-08 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania - Pasywne czujki podczerwieni Wprowadza: EN 50131-2-2:2008/IS1:2014
4. PN-EN 50131-2-2:2009 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-2: Czujki sygnalizacji włamania - Pasywne czujki podczerwieni Wprowadza: EN 50131-2-2:2008
5. PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych Wprowadza: EN 50131-2-3:2008/IS1:2014
6. PN-EN 50131-2-3:2010/IS1:2014-08 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych Wprowadza: EN 50131-2-3:2008/IS1:2014
7. PN-EN 50131-2-3:2010 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-3: Wymagania dotyczące czujek mikrofalowych Wprowadza: EN 50131-2-3:2008
8. PN-EN 50131-2-4:2009/IS1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych
Wprowadza: EN 50131-2-4:2008/IS1:2014
Przykłady zawartych w tej normie odwołań do innych norm:
EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-6, EN 60068-1,
EN 60068-2-52, EN 60529
9. PN-EN 50131-2-4:2009/IS1:2014-08 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych Wprowadza: EN 50131-2-:2008/IS1:2014
10. PN-EN 50131-2-4:2009 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-4: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych Wprowadza: EN 50131-2-4:2008
11. PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych Wprowadza: EN 50131-2-5:2008/IS1:2014
12. PN-EN 50131-2-5:2010/IS1:2014-08 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych Wprowadza: EN 50131-2-5:2008/IS1:2014
13. PN-EN 50131-2-5:2010 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-5: Wymagania dotyczące dualnych czujek pasywnych podczerwieni i ultradźwiękowych Wprowadza: EN 50131-2-5:2008
14. PN-EN 50131-2-6:2012/IS1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne) Wprowadza: EN 50131-2-6:2008/IS1:2014
15. PN-EN 50131-2-6:2012/IS1:2014-08 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne) Wprowadza: EN 50131-2-6:2008/IS1:2014
16. PN-EN 50131-2-6:2012 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-6: Czujki otwarcia stykowe (magnetyczne) Wprowadza: EN 50131-2-6:2008
17. PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/A1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-1:Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe) Wprowadza: EN 50131-2-7-1:2012/A1:2013
18. PN-EN 50131-2-7-1:2013-06/IS1:2014-07 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-1:Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe) Wprowadza: EN 50131-2-7-1:2012/IS1:2014
19. PN-EN 50131-2-7-1:2013-06 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-1: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (dźwiękowe) Wprowadza: EN 50131-2-7-1:2012
20. PN-EN 50131-2-7-2:2013-06/A1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-2: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (pasywne) Wprowadza: EN 50131-2-7-2:2012/A1:2013
21. PN-EN 50131-2-7-2:2013-06/IS1:2014-07 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-2: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (pasywne) Wprowadza: EN 50131-2-7-2:2012/IS1:2014
22. PN-EN 50131-2-7-2:2013-06 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-2: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (pasywne) Wprowadza: EN 50131-2-7-2:2012
23. PN-EN 50131-2-7-3:2013-06/A1:2014-08 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-3: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (aktywne) Wprowadza: EN 50131-2-7-3:2012/A1:2013
24. PN-EN 50131-2-7-3:2013-06/IS1:2014-07 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-3: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (aktywne) Wprowadza: EN 50131-2-7-3:2012/IS1:2014
25. PN-EN 50131-2-7-3:2013-06 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 2-7-3: Czujki włamania - Czujki stłuczenia szkła (aktywne) Wprowadza: EN 50131-2-7-3:2012
26. PN-EN 50131-3:2010 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 3: Urządzenia sterujące i obrazujące Wprowadza: EN 50131-3:2009
27. PN-EN 50131-4:2010 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 4: Sygnalizatory Wprowadza: EN 50131-4:2009
28. PN-EN 50131-5-3:2011 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania - Część 5-3: Wymagania dotyczące połączeń wzajemnych sprzętu wykorzystującego techniki częstotliwości
radiowych Wprowadza: EN 50131-5-3:2005 -, EN 50131-5-3:2005/A1:2008 -, EN 50131-5-3:2005/IS1:2010
29. PN-EN 50131-6:2009/A1:2015-01 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 6: Zasilanie Wprowadza: EN 50131-6:2008/A1:2014
30. PN-EN 50131-6:2009 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 6: Zasilanie Wprowadza: EN 50131-6:2008
31. PN-EN 50171:2007 Centralne układy zasilania [p] Wprowadza: EN 50171:2001/AC:2001 [IDT], EN 50171:2001 [IDT]
32. PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - [p] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne stosowania Wprowadza: CLC/TS 50131-7:2010
33. PN-EN 50131-8:2010 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 8: rządzenia/systemy do wytwarzania mgły Wprowadza: EN 50131-8:2009
34. PN-EN 50131-10:2015-01 - [a] Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 10: Wymagania techniczne dotyczące stosowania nadajnika-odbiornika (SPT) miejsca chronionego Wprowadza: EN 50131-10:2014 [IDT]
Normy dotyczące telewizji przemysłowej
35. PN-EN 50132-5-3:2013-04 - [a] Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 5-3: Transmisja wideo - Analogowa i cyfrowa transmisja wideo Wprowadza: EN 50132-5-3:2012
36. PN-EN 62676-1-1:2014-06 - [a] Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1-1: Wymagania systemowe - Postanowienia ogólne Wprowadza: IEC 62676-1-1:2013 [IDT], EN 62676-1-1:2014 [IDT]
37. PN-EN 62676-1-2:2014-06 - [a] Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 1-2: Wymagania systemowe - Wymagania eksploatacyjne dotyczące transmisji wizji Wprowadza: IEC 62676-1-2:2013 [IDT], EN 62676-1-2:2014 [IDT]
38. PN-EN 62676-2-1:2014-06 - [a] Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1: Protokoły transmisji wizji - Wymagania ogólne Wprowadza: IEC 62676-2-1:2013 [IDT], EN 62676- 2-1:2014 [IDT]
39. PN-EN 62676-2-2:2014-06 - [a] Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-2: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach HTTP i REST Wprowadza: IEC 62676-2-2:2013 [IDT], EN 62676-2-2:2014 [IDT]
40. PN-EN 62676-2-3:2014-06 - [a] Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-3: Protokoły transmisji wizji - Zastosowanie międzyoperacyjności IP oparte na usługach Web Wprowadza: IEC 62676-2-3:2013 [IDT], EN 62676-2-3:2014 [IDT]
41. PN-EN 62676-3:2015-11 - [a] Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach - Część 3: Analogowe i cyfrowe interfejsy wizyjne Wprowadza: EN 62676-3:2015 [IDT], IEC 62676-
3:2013 [IDT]
42. PN-EN 62676-4:2015-06 - [a] Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Część 4: Wytyczne stosowania Wprowadza: EN 62676-4:2015 [IDT], IEC 62676-4:2014 [IDT]
Normy dotyczące systemów kontroli dostępu
43. PN-EN 50133-2-1:2002 - [a] Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostępu stosowane w zabezpieczeniach - Część 2-1:Wymagania dla podzespołów Wprowadza: EN 50133-2-1:2000
44. PN-EN 60839-11-1:2014-01 - [a] Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wymagania dotyczące systemów i części składowych Wprowadza: EN 60839-11-1:2013 -, IEC 60839-11-1:2013
45. PN-EN 60839-11-2:2015-08 - [a] Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń - Część 11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostępu - Wytyczne stosowania Wprowadza: EN 60839-11-2:2015 -, IEC 60839-11-2:2014
Elektrozamki, elektrozaczepy
46. PN-EN 14846:2010 - [p] Okucia budowlane - Zamki - Zamki i zaczepy elektromechaniczne - Wymagania i metody badań Wprowadza: EN 14846:2008 [IDT]
Normy dotyczące systemów osobistych
47. PN-EN 50134-1:2007 - [p] Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste - Część 1: Wymagania ogólne Wprowadza: EN 50134-1:2002
48. PN-EN 50134-2:2007 - [p] Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste - Część 2: Urządzenia wyzwalające Wprowadza: EN 50134-2:1999
49. PN-EN 50134-3:2013-02 - [a] Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste - Część 3: Jednostka lokalna i sterownik Wprowadza: EN 50134-3:2012
50. PN-EN 50134-5:2005 - [a] Systemy alarmowe - Systemy alarmowe osobiste - Część 5: Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne Wprowadza: EN 50134-5:2004
Normy dotyczące systemów transmisji alarmów
51. PN-EN 50136-1:2012 - [a] Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące systemów transmisji alarmu Wprowadza: EN 50136-1:2012
52. PN-EN 50136-2:2014-05 - [a] Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 2: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika miejsca chronionego (SPT) Wprowadza: EN 50136-2:2013
53. PN-EN 50136-3:2014-05 - [a] Systemy alarmowe - Systemy i urządzenia transmisji alarmu - Część 3: Wymagania dotyczące nadajnika-odbiornika centrum odbiorczego (RCT) Wprowadza: EN 50136-3:2013
54. PN-EN 50130-4:2012 [p] Systemy alarmowe Część 4: Kompatybilność elektromagnetyczna - Norma dla grupy wyrobów: Wymagania dotyczące odporności urządzeń systemów sygnalizacji pożarowej, sygnalizacji włamania, sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostępu i osobistych Wprowadza: EN 50130-4:2011
Zarządzanie alarmami
55. PN-EN 62682:2015-03 - [p] Zarządzanie alarmami w przemyśle procesowym Wprowadza: IEC 62682:2014 [IDT], EN 62682:2015 [IDT] - dotyczy także systemów alarmowych
Normy dotyczące alarmów samochodowych
56. PN-IEC 839-10-1:1997 - [p] Systemy alarmowe - Samochodowe systemy alarmowe - Samochody osobowe Wprowadza: IEC 60839-10-1:1995
57. PN-IEC 839-2-7:1996 - [p] Systemy alarmowe - Włamaniowe systemy alarmowe - Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby Wprowadza: IEC 60839-2-7:1994 -
Normy dotyczące ochrony stosowanej w samolotach
58. PN-V-82081:2006 - [p] Wojskowe statki powietrzne - Systemy alarmowe na stanowiskach załóg
Wprowadza: MIL-STD-411F:1997 [MOD]
Normy dotyczące obudów elementów ochrony
Te dwie normy są przydatne dla określania:
 Na ile jest szczelna obudowa i to zarówno przed penetracją
mechaniczną do wnętrza jak i przez dostaniem się do środka wody,
 Jak odporna na uderzenia mechaniczne jest obudowa
59. PN-EN 60529:2003 - [p] Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
60. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - [a] Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) Wprowadza: IEC
60529:1989/Amd 2:2013 [IDT], EN 60529:1991/A2:2013 [IDT]
61. PN-EN 50102:2001 - [p] Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) Wprowadza: EN 50102:1995/A1:1998 [IDT], EN 50102:1995 [IDT]
Systemy sygnalizacji pożarowej
62. PN-EN 54-10:2005/A1:2006 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 10: Czujki płomienia - Czujki punktowe
Wprowadza: EN 54-10:2002/A1:2005 [IDT]
63. PN-EN 54-10:2005 - wersja polska Systemy sygnalizacji pożarowej - Część10: Czujki płomienia - Czujki punktowe
Wprowadza: EN 54-10:2002 [IDT]
64. PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - wersja polska Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe Wprowadza: EN 54-11:2001/A1:2005 [IDT]
65. PN-EN 54-11:2004 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 11: Ręczne ostrzegacze pożarowe Wprowadza: EN 54-11:2001 [IDT]
66. PN-EN 54-12:2015-05 -[p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 12: Czujki dymu - Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego Wprowadza: EN 54-12:2015 [IDT]
67. PN-EN 54-13:2007 - wersja polska Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 13: Ocena kompatybilności podzespołów systemu Wprowadza: EN 54-13:2005 [IDT]
68. PN-EN 54-16:2011 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 16: Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych Wprowadza: EN 54-16:2008 [IDT]
69. PN-EN 54-17:2007 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 17: Izolatory zwarć Wprowadza: EN 54-17:2005 [IDT]
70. PN-EN 54-18:2007 -[p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 18: Urządzenia wejścia/wyjścia Wprowadza: EN 54-18:2005 [IDT]
71. PN-EN 54-1:2011 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1: Wprowadzenie Wprowadza: EN 54-1:2011 [IDT]
72. PN-EN 54-1:2011 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 1:Wprowadzenie Wprowadza: EN 54-1:2011 [IDT]
73. PN-EN 54-20:2010 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 20: Czujki dymu zasysające Wprowadza: EN 54-20:2006 [IDT], EN 54-20:2006/AC:2008 [IDT]
74. PN-EN 54-21:2009 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 21: Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych Wprowadza: EN 54-21:2006 [IDT]
75. PN-EN 54-22:2015-07 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 22: Liniowe kasowalne czujki ciepła Wprowadza: EN 54-22:2015 [IDT]
76. PN-EN 54-23:2010 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne Wprowadza: EN 54-23:2010 [IDT]
77. PN-EN 54-23:2010 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 23: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne Wprowadza: EN 54-23:2010 [IDT]
78. PN-EN 54-24:2008 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - Głośniki Wprowadza: EN 54- 24:2008 [IDT]
79. PN-EN 54-24:2008 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 24: Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - Głośniki Wprowadza: EN 54- 24:2008 [IDT]
80. PN-EN 54-25:2011 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 25: Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe Wprowadza: EN 54-25:2008/AC:2010 [IDT], EN 54-25:2008 [IDT]
81. PN-EN 54-26:2015-05 -[a] Systemy sygnalizacji pożarowej -  Część 26: Czujki tlenku węgla - Czujki punktowe Wprowadza: EN 54- 26:2015 [IDT]
82. PN-EN 54-27:2015-04 -[a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 27: Kanałowe czujki dymu Wprowadza: EN 54-27:2015 [IDT]
83. PN-EN 54-28:2016-06 - wersja angielska Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 28: Czujki ciepła liniowe niekasowalne Wprowadza: EN 54-28:2016 [IDT]
84. PN-EN 54-29:2015-05 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 29: Czujki pożarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła Wprowadza: EN 54-29:2015 [IDT]
85. PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 2: Centrale sygnalizacji pożarowej Wprowadza: EN 54-2:1997/A1:2006 [IDT]
86. PN-EN 54-2:2002 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2:Centrale sygnalizacji pożarowej Wprowadza: EN 54-2:1997 [IDT], EN 54-2:1997/AC:1999 [IDT]
87. PN-EN 54-30:2015-05 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 30: Czujki pożarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów tlenku węgla i ciepła Wprowadza: EN 54-30:2015 [IDT]
88. PN-EN 54-31+A1:2016-06 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej -Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła Wprowadza: EN 54-31:2014+A1:2016 [IDT]
89. PN-EN 54-31+A1:2016-06 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 31: Czujki pożarowe wielodetektorowe - Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i
opcjonalnie ciepła Wprowadza: EN 54-31:2014+A1:2016 [IDT]
90. PN-EN 54-3:2014-12 - [a] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 3: Pożarowe urządzenia alarmowe - Sygnalizatory akustyczne Wprowadza: EN 54-3:2014 [IDT]
91. PN-EN 54-4:2001/A1:2007 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze Wprowadza:EN 54-4:1997/A1:2002 [IDT]
92. PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze Wprowadza: EN 54-4:1997/A2:2006 [IDT]
93. PN-EN 54-4:2001 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 4: Zasilacze Wprowadza: EN 54-4:1997 [IDT], EN 54-4:1997/AC:1999 [IDT]
94. PN-EN 54-5:2003 -[p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 5: Czujki ciepła - Czujki punktowe Wprowadza: EN 54-5:2000 [IDT], EN 54-5:2000/A1:2002 [IDT]
95. PKN-CEN/TS 54-14:2006 - [p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji Wprowadza: CEN/TS 54-14:2004 [IDT]
96. PN-EN 54-7:2004 -[p] Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7:Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji Wprowadza: EN 54-
7:2000 [IDT], EN 54-7:2000/A1:2002 [IDT]
97. PN-EN 54-7:2004/A2:2009 -[p] wersja polska Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 7: Czujki dymu - Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła
przechodzącego lub jonizacji Wprowadza EN 54-7:2000/A2:2006 [IDT]
Normy Obronne
Aby móc montować lub konserwować systemy alarmowe w jednostkach wojskowych oprócz odpowiednich uprawnień trzeba znać zarówno wymienione tu wcześniej normy jak i te które znajdują się w spisie Norm Obronnych.
Dlaczego?
Jest kilka powodów:
  • W normach serii 50131 i 50132 brak jest wymagań na systemy przeznaczone do pracy na zewnątrz a w Normach Obronnych jest norma NO-04-A004-4:2016 która jest poświęcona systemom zewnętrznym,
  • W Normach Obronnych są odwołania do norm “cywilnych” czyli po prostu tych wymienionych tu wcześniej.
1. NO-04-A004-1:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 1: Wymagania ogólne
2. NO-04-A004-2:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 2: Wymagania techniczno-użytkowe
3. NO-04-A004-3:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 3: Metody określania liczby urządzeń
4. NO-04-A004-4:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 4: Wymagania dotyczące urządzeń zewnętrznych
5. NO-04-A004-5:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 5: Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej
6. NO-04-A004-6:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 6: Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu
7. NO-04-A004-7:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 7: Wymagania dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru
8. NO-04-A004-8:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 8: Eksploatacja
9. NO-04-A004-9:2016 Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe Część 9: Wymagania dotyczące monitorowania alarmów
Legenda:
[p] - wersja przetłumaczona na język polski
[a] - wersja angielskojęzyczna
Stefan Jerzy Siudalski 9.04.2017 Częściowo zmieniona wersja ukazała się w piśmie "Istalacje elektryczne" wydawnictwa "Wiedza i Praktyka" na początku 2017 roku
Wróć do spisu treści