Sklepy, hurtownie magazyny - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Sklepy, hurtownie magazyny

Określanie zagrożeń

Ocena zagrożeń - hurtownie, magazyny i sklepy
W przypadku obiektów które są z zasady zaliczane do kategorii wysokiego ryzyka zagrożenia włamaniem nie można przyjmować, że wytrzymałość ścian, podłóg czy stropów jest na tyle duża aby stanowiły zaporę dla włamywacza! Znane są przypadki podnoszenia wielotonowych fragmentów dachów, a także wykonywania kilkudziesięciometrowych podkopów dla okradzenia magazynu czy hurtowni. Taka sytuacja narzuca konieczność planowania  szczelnej ochrony czyli może sie okazac konieczne wykrywanie pokonywanie ścian, stropów, podłóg, okien. 
Przy ochronie obiektów magazynowych występuje więcej utrudnień niż w przypadku zabezpieczania banku. Trzeba przecież brać pod uwagę możliwość dostania się do strefy chronionej gryzoni, ptaków czy nawet kota które są przez system traktowane jako intruz. Ogromnym utrudnieniem, w przypadku magazynów, dla projektantów systemów, jest ciągle zmieniające się rozmieszczenie towaru co może być przyczyną zawężania się stref wykrywania przez czujki. 
Jak by tych kłopotów było mało to jeszcze trzeba brać pod uwagę zwiększony zakres temperatur pracy elementów systemu i to rozszerzenie dotyczy zarówno dolnych jak górnych wartości temperatur. Część towarów może być składowana pod wiatami lub na otwartej przestrzeni i też im trzeba zapewnić ochronę.
Mogą być też stawiane wymagania dodatkowe dla elementów ochrony wynikające z zagrożeń jakie mogą wynikać z rodzaju składowanego towaru (zagrożenie wybuchem, materiały żrące itp.)! 
To jeszcze nie jest pełna lista specyficznych wymagań jakie mogą wystąpić w ochronie obiektów magazynowych. Otóż często bardzo kłopotliwy jest brak stabilności elementów konstrukcyjnych obiektu. Wszelkiego rodzaju drgania, wywoływane przejeżdżającymi w pobliżu pojazdami czy pracującymi maszynami wykluczają z zastosowania w ochronie bardzo wygodnych w użyciu czujek mikrofalowych, a w przypadku systemów np. systemów podziemnych, geofonicznych wymagane jest wtedy stosowanie tzw. przeciwfazy czyli dodatkowych urządzeń eliminujące wpływ drgań.
Przejeżdżanie ciężkich pojazdów po terenie chronionym też wyklucza lub utrudnia zastosowanie niektórych systemów ochrony zewnętrznej lub wymaga ścisłego określenia i ograniczenia miejsc gdzie te pojazdy mogą się poruszać. 
Dodać do tych wszystkich utrudnień trzeba też to, że duża część magazynów jest w miejscach wykluczonych z zabudowy mieszkalnej np. z powodu sąsiedztwa podstacji wysokiego napięcia itp. Taka lokalizacja magazynu zwiększa zagrożenia uderzeń piorunów i wyklucza stosowanie systemów wrażliwych na zakłócenia elektromagnetyczne .
Stefan Jerzy Siudalski kwiecień 2012
Zdjęcie poniżej - Norymberga, średniowieczne zabezpieczenie sklepu [SJS]

Wróć do spisu treści