Rozporządzenia - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Rozporządzenia

Kontrowersje

Uwagi do Rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r.

Po przeczytaniu "Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji. ( Dz.U. nr 245 poz. 1462 )" /jest na stronie  PZP Ochrona zgłosiłem, moim zdaniem, kilka istotnych zastrzeżeń i uwag w zakresie zapisanych w Rozporządzeniu wymagań dotyczących:
1. Systemów alarmowych,
2. Szaf do przechowywania broni i amunicji,
3. Klasyfikacji broni
AD.1 – Systemy alarmowe  - brak jest w Rozporządzeniu wymagań dla systemów alarmowych. Sam zapis aby system był podłączony do monitoringu nie narzuca wymagań dla samego systemu alarmowego co do zapewnianego stopnia zabezpieczenia a jest to tak samo ważne jak wymóg monitorowania. Samo podłączenie systemu do stacji monitowania nie podnosi stopnia zabezpieczenia ani klasy systemu alarmowego!
Przykłady
Wg
trzy lata temu wycofanej normy PN E -93 08390 systemy alarmowe były klasyfikowane na klasy od SA-1 do SA4. Zdecydowana większość systemów jakie dziś są zamontowane w obiektach to systemy klasy SA-3 ponieważ ta wycofana norma PN E -93 08390 funkcjonowała w Polsce i tylko Polsce przez kilkanaście lat.
Po wprowadzeniu we sierpniu 2009 roku normy europejskiej PN EN 50131-1 zmieniła się całkowicie klasyfikacja systemów alarmowych  zamiast klas np SA3 czy SA4 jest wprowadzone określenie „stopień zabezpieczenia” z dodatkową cyfrą od 1 do 4 które oznacza całkowicie nową klasyfikacje systemów. Wymagania obu norm różnią się tak diametralnie, że nie może być mowy o automatycznym przeklasyfikowaniu systemów klasyfikowanych wg starej normy na normę nową.

Warto przypomnieć, że w wersji angielskiej ta norma EN 50131-1:2006 jak widać z zapisu została wprowadzona w 2006 roku czyli u nas dopiero po trzech latach!

Mylącym jest to, że w obu normach systemy dzielono, pod kątem  na zabezpieczania, na cztery grupy.
Można spotkać się z sugestiami, że systemy alarmowe dawniej klasyfikowane jako  SA-3 to dziś systemy stopnia zabezpieczenia 2. Nie jest to zgodne z prawdą ponieważ, w zależności od zastosowanych elementów  w konkretnym systemie, system klasy SA-3 może w pewnych przypadkach uzyskać stopień zabezpieczenia 2 ale równie dobrze może być zaklasyfikowany jako stopień zabezpieczenia 1 lub jako system pozaklasowy tzn nie spełniający wymagań nawet dla najniższego stopnia zabezpieczenia 1 wg nowej normy.

Tab.1 Klasyfikacja wg starej normy - nie ma pozycji "pozaklasowe systemy" ponieważ klasa SA-1 zawierała minimalne wymagania


Tab. 2 Klasyfikacja wg nowej normy całkowicie zmienia zakres wymagań dla systemów alarmowych i ich elementów


Systemy wg tego przykładu spełniające wymagania dla klasy SA-3 mogą wg nowej normy być zaklasyfikowane jako stopień zabezpieczenia 1 lub dwa a nawet stać się systemem pozaklasowym.
Dlaczego te informacje są takie ważne:
systemy pozaklasowe są bardzo łatwe do przełamania,
systemy pozaklasowe generują o wiele więcej fałszywych alarmów niż systemy np. stopnia zabezpieczenia 2,
• stopień zabezpieczenia 1 chroni jedynie przed całkowitym amatorem,
• przy stopniu zabezpieczenia 2 i wyżej
system musi być podłączony do stacji monitorowania ale systemy dawniej klasyfikowane jako SA-1, SA-2 czy nawet SA-3 przez samo ich podłączenie do stacji monitorowania nie staja się systemami stopnia zabezpieczenia 2 wg aktualnej normy!
• Część starych systemów, spada a klasyfikacji o jedną pozycję, część o dwie a całkiem sporo z nich jest poza klasyfikacją wg nowych wymagań
-
Cytuję z rozporządzenia:
...bez możliwości ich otwierania, z trwale zamocowanymi szybami ochronnymi kuloodpornymi albo szybami o zwiększonej odporności na włamanie, co najmniej w klasie P-4,
Nie ma szyb klasy P-4
od 2000 roku, są szyby klasy P4A - tak jest zapisane w normie PN EN 356 z 2000 roku a aktualnej do dziś.

Ciekawy jest problem prawny bo jeśli nie ma szyb P-4 zapisanych w Rozporządzeniu to wszystkie, dotychczasowe kontrole przeprowadzone w magazynach potwierdziły nieprawdę!
Brak
w rozporządzeniu określenia kuloodporności szyb skutkuje tym, że szybą kuloodporną jest też szyba BR1 czyli o odporności na ostrzał amunicją .22LR czyli raptem 120-170 J co dla magazynu broni jest słabym zabezpieczeniem.

Na stronie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej brak jest aktualnej certyfikacji na szyby BR1! Więc w jaki sposób ktoś uzyskał - jeśli uzyskał - certyfikat na szyby bankowozu BR1?

Na  stronie IMP jest co prawda lista szyb certyfikowanych w klasie BR1 lecz żaden z certyfikatów nie jest już aktualny! Na dodatek te nieaktualne certyfikaty dotyczą szyb które dają odłamki po stronie chronionej!

Może jakieś inne laboratorium wydało certyfikat? Nie trafiłem na taki.
Są  szyby które mają klasę i antywłamaniową i kulo-odporności ale wtedy klasa antywłamaniowa musi być zdecydowanie wyższa niż P4A.
Zamknięcia klasy RC2 wg normy PN EN 1627:2011 są przeznaczone do otworów okiennych z szybami klasy P4A więc nie jest zrozumiałem dlaczego te szyby mają być zamocowane na stałe jeśli już zamknięcie klasy 2 zapewnia ten sam poziom zabezpieczenia co szyba klasy P4A?
Cytuję z rozporządzenia:
...strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12;
Na jakiej podstawie ograniczono kaliber do 12  i dlaczego nie mogą być także w kalibrze 16?
Oprócz pompek są powtarzalne strzelby np z ukrytymi w kolbie magazynkami

- mam gdzieś film to go wrzucę
Cytuję z rozporządzenia:
...spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-90/B-92270,
- tylko, że tej normy już nie ma w spisie polskich norm od 28.12.2010 /patrz strona  http://www.imp.edu.pl/cert/cert_drzwi_c.html  / czyli rozporządzenie z dnia 21 października 2011 powołuje się na wycofana od roku normę.
Cytuję z rozporządzenia
:
Do strzelb gładkolufowych powtarzalnych stosuje się wyłącznie naboje z pociskiem kulowym o kalibrze 12/70 lub 12/76.
Są przecież różne rodzaje amunicji gumowej. Czy pociski kulowe to breneki czy gumowe?

Na fotografii - różne rodzaje amunicji gumowej - obalającej - Bąk, Chrabąszcz, Rój


Te pociski mają energie w zakresie od kilkudziesięciu dżuli do około stu ale amunicją kulową jest także breneka


na zdjęciu po lewej - o energii nawet do 2.000 J

Cytuję z rozporządzenia:
…przechowywanie do 5 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 1—5, i amunicji oraz do 10 egzemplarzy broni, o której mowa w § 2 pkt 6, w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy -I- wg normy PN-EN 1143-1, ale wyposażonych co najmniej w jeden zamek certyfikowany klasy C wg normy PN-EN-1300,

W normie PN-EN 1143-1 wymagania dla zamka dla szafy klasy I to zamek klasy A wg normy PN-EN-1300 a nie klasy C. W ochronie podstawową zasadą jest to, że „o wytrzymałości łańcucha decyduje najsłabsze ogniwo”. Montowanie więc zamka klasy C do zamykania szafy klasy I jest niezgodne z tą zasadą bo i tak zestaw szafa klasy I z zamkiem klasy C będzie miał wytrzymałość
taką jak ma szafa. Zamki klasy C są od dwóch do piętnastu razy droższe niż zamki  klasy A które standardowo są montowane przez producentów w szafach klasy I.
Zamki klasy C to są wymagane dopiero od klasy V lub VI a więc wymaganie aby szafa miała klasę I i zamek klasy C to:
- niepotrzebne podnoszenie kosztów bo fachowcy z całej Europy uznali dobre 10 lat temu, że nie ma sensu wstawiać do klasy szaf I< II< II< IV zamków klasy C które są wielokrotnie droższe niż klasy A, a często nawet droższe niż sama szafa
- nie można wykluczyć, że w rozporządzeniu jest ukryte wskazanie producenta bo na rynku nikt nie oferuje w ofercie podstawowej szaf klasy I z zamkami klasy C które są montowane na specjalne zamówienie.
Cytuję z rozporządzenia:
...na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego,...
Są w normach podawane wymagania co do wytrzymałości zamocowań a tu
w Rozporządzeniu ani słowa na ten teamt.
Na dodatek w normach podany jest warunek posiadania przez szafy o wadze mniejszej niz 1000 kg otworów do mocowania.
Cytuję z rozporządzenia:
...na trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku, zabezpieczonych systemem sygnalizacji włamania i napadu z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego:...
Wymóg podłączenia szafy do systemu co oznacza?
Bo może oznaczać:
- wykrywanie obcego klucza,
- sygnalizowanie np. czwartej próby otwarcia złym kodem,
- sygnalizowanie otwarcia pod przymusem,
- próby mechanicznego pokonania powłoki jedną z czterech podstawowych metod czy tylko konkretnych?,
- próbę otwarcia prawidłowym kodem w innych godzinach niż to zostało zakodowane?
a jest to istotne ponieważ za każdym razem stosuje się inne czujki i mogą być inne wymagania co do zakresu informacji przesyłanych do centrum monitorowania.
Więc wracam do pytania:
Co wg Rozporządzenia oznacza podłączenie do SSWiN?
Hasło system alarmowy podłączony do stacji monitorowania
Jeśli się nie wskaże jakie warunki ma spełniać system
alarmowy to:

  • - systemem będzie także system pozaklasowy czyli taki który nie spełnia wymagań żadnej klasyfikacji ani starej ani nowej, to po co stawiać wymagania na zabezpieczenia mechaniczne?

zły system nawet nie wykryje agresji i pokonanie szafy to tylko kwestia czasu,

  • - jeśli to będzie system stopnia zabezpieczenia 1 to antysabotaż nie dotyczy czujek i puszek połączeniowych, nie jest też sygnalizowane usuniecie z zamocowania,

  • - jeśli to będzie system stopnia zabezpieczenia 2 to antysabotaż dotyczy czujek ale nie dotyczy puszek połączeniowych,

  • - jeśli to będzie system stopnia zabezpieczenia 3 to antysabotaż dotyczy wszystkich części systemu.

Jak widać jest pewna znacząca różnica w ochronie w zależności od klasy systemu a wymieniłem tylko kilka z około 150 cech.
Przypominam: Większość systemów dotychczas zamontowanych u nas w Polsce to systemy klasyfikowane jako SA-3 wg starej normy tyle, że zmiana sposobu oceniania systemów spowodowała, że cześć tych systemów będzie spełniało wymagania dla stopnia ochrony 2, część dla stopnia ochrony 1 a część stała się pozaklasowa.
Brak odniesienia co do cech systemu alarmowego daję pole do popisu dla systemów najgorszych, najtańszych bardzo łatwo neutralizowanych.
Stefan Jerzy Siudalski
PS Czy to Rozporządzenie było z kimkolwiek konsultowane?

Konsultacje polegają na wysłuchaniu głosów i:
- pominięciu ich,
- zastosowaniu się do zgłoszonych zaleceń
Która wersja została wybrana?

Sporo kilka lat temu było szumu - projekt bubel - i cisza
Siedliśmy w PZP Ochrona , spisaliśmy uwagi i... cichosza.
Uważam, że pod każdym projektem czy publikowanym dokumentem typu Rozporządzenie czy Ustawa powinny być nazwiska osób - przynajmniej by było wiadomo kogo wysłać na zieloną trawkę...
Zebraliśmy w tabelę uwagi i... a nic
Nie wolno stawiać nierelanych wymagań ani pomijać wymagania istotne a już istniejące w aktualnych w Polsce i Europie normach - spis zarzutów poniżej.
Autorzy którzy wskazali na błędy w projekcie Ustawy:
1. Stefan Siudalski  -  biegły sądowy w sprawie technicznych środków zabezpieczeń.
2. Daniel Kamiński  -  przedstawiciel firmy ochrony „ Juwentus „ w Warszawie.
3. Paweł Traskiewicz   -  przedstawiciel firmy 0chrony „Juwentus” w Warszawie.
4. Piotr Ferdyn  -  przedstawiciel firmy ochrony „Konsalnet” w Warszawie.
5. Waldemar Orzechowski  -  właściciel firmy Agencja  Ochrony Osób i Mienia „HUZAR”  w Sierpcu.

Wróć do spisu treści