uwagi do projektu ustawy - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

uwagi do projektu ustawy

Kontrowersje

W MSW powstał wstępny projekt Ustawy dotyczącej wymagań i obostrzeń dotyczących  stosowania CCTV w przestrzeni publicznej.
Moim zdaniem mocno przesadzono z zakazami i wymaganiami.
Dlaczego?

Proszę przeczytać
"
Uwagi do „ Projektu założeń do ustawy o monitoringu wizyjnym”  
         przedstawione przez przedstawicieli    Polskiego Związku Pracodawców „OCHRONA”

Według naszych opinii należałoby w załączniku do ustawy unikać wymagań:

  •  nierealnych do wykonania,

  •  nieprecyzyjnych,

  •  których nie będzie można wyegzekwować,

  •  generujących koszty lub ustanawiających "darmową pracę"

  • zmniejszających bezpieczeństwo,

  •  umożliwiających "nękanie" administratorów systemów

  •  budzących podejrzenie o "lokowanie produktu",

  •  wprowadzających nazewnictwo i definicja różne od tego, które już jest stosowane np. w normach,

  •  pomijających dotychczasowy dorobek specjalistów Unii Europejskiej .

cd pod adresem  Link

Wróć do spisu treści