Normy Obronne - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe, telewizja przemysłowa,

 Statystyki
Przejdź do treści

Normy Obronne

Normy
Od 16 stycznia 2018 roku jest dostępna w sprzedaży książka, mojego autorstwa,  na temat Norm Obronnych.
Norm Obronnych jest ponad 951 ale tych które dotyczą zabezpieczeń elektronicznych, centrów monitorowania i wymagań dla agencji ochrony jest 9 plus jedna o zabezpieczeniach mechanicznych /nie opisywałem jej w tej publikacji ale opisałem w artykule/.
Są w mojej publikacji informacje przydatne zarówno tym którzy projektują systemy alarmowe jak i tym którzy zajmują się ochroną osobową - nie wiedzieć czemu zwaną ochroną fizyczną.
Wymagania na alarmy, Oddalone Centrum Monitorowania - czyli obsługiwane przez agencje ochrony, ubiór i wyposażenie agentów ochrony są w wielu przypadkach odmienne niż to jest w normach "cywilnych".
Stworzyłem rodzaj przewodnika:
- gdzie czego należy szukać,
- na co zwrócić uwagę przystępując do przetargu na ochronę w wojsku,
- o co trzeba dodatkowo zapytać aby nie wejść w przysłowiowe "maliny",
- w których miejscach normy są pułapki i istotne braki,
- wskazałem różnice w wymaganiach co do zabezpieczeń zwłaszcza elektronicznych w sferze cywilnej a wojskowej.
Spis treści
Od redaktora............................................................................................5
Polskie Normy a Normy Obronne.......................................................7
Najważniejsze zapisy ustawy o normalizacji:..................................7
Normy Obronne..................................................................................8
Spis Norm Obronnych omawianych w tym opracowaniu.............9
Omówienie norm..................................................................................11
1. Norma NO-04-A004–1:2016 ...........................................................11
2. Norma NO-04-A004–2:2016............................................................14
Parametry użytkowe (wybrane zagadnienia)................................17
3. Norma NO-04-A004–3:2016............................................................17
4. Norma NO-04-A004–4:2016............................................................19
5. Norma NO-04-A004–5:2016............................................................21
6. Norma NO-04-A004–6:2016............................................................22
7. Norma NO-04-A004–7:2016............................................................25
8. Norma NO-04-A004–8:2016............................................................28
Resursy urządzeń stosowanych w ochronie ..................................32
Resursy dla systemów alarmowych ................................................32
Resursy dla systemów kontroli dostępu.........................................33
Resursy dla systemów telewizji dozorowej....................................34
Resursy dla sprzętu informatycznego.............................................34
Algorytmy sprawdzania elektronicznych elementów ochrony
– NO-04-A004–8..............................................................................35
9. Norma NO-04-A004–9:2016............................................................36
Omówienie całości norm.....................................................................40
Zasilanie i zasilacze................................................................................40
Klasyfikacja środowiskowa...................................................................43
O zabezpieczeniach mechanicznych w NO........................................46
Podsumowanie informacji zawartych w Normach Obronnych.......47
Przykłady zbyt ogólnikowych, czyli nieprecyzyjnych wymagań......48
Istotne braki w NO.................................................................................5
Wróć do spisu treści