Błędy 5 - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

Błędy 5

Błędy w systemach ochrony

Błędy w systemach ochrony cz. 5
Stefan Jerzy Siudalski /1998-2000/ mimo, że zawarte tu informacje powstały kilkanaście lat temu to są nadal w większości aktualne
...Błędy przy umiejscawianiu tzw. czujek przestrzennych
Najczęściej popełniane błędy przy umiejscawianiu tzw. czujek przestrzennych:

  • wybór miejsca niezgodnie z zasadą największej czułości - montaż na ruchomych, niestabilnych łatwych do przestawienia wysięgnikach,

  • usytuowanie tuż przy możliwych ścieżkach gryzoni,

  • w pomieszczeniach ze zwierzętami jeśli czujki nie są konstrukcyjnie przystosowane do pracy w takich pomieszczeniach,

  • ruchome elementy w polu widzenia,

  • montaż czy też projekt na tzw. gołe ściany bez przewidzenia rozstawienia mebli, wyposażenia itp.


Czułość wykrywania tzw. czujek przestrzennych bez względu na zasadę działania jest zdecydowanie różna w zależności od tego czy obiekt porusza się na kierunku do lub od czujki czy w jednakowej odległości od czujki. Dla czujek pasywnych podczerwieni (rys. 7 B) największa czułość wykrywania ma miejsce wtedy gdy obiekt porusza się tak jak wskazuje gruba strzałka, a najmniejsza zgodnie z cienką strzałką.
Dla dopplerowskich czujek mikrofalowych kierunki największej czułości wykrywania są dokładnie odwrotne jak dla czujek pasywnych podczerwieni.
Wydawało by się, że są to najbardziej oczywiste zasady lecz w praktyce tu właśnie są popełniane najczęściej błędy!
Jeśli założymy, że agresja do chronionego pomieszczenia jest możliwa przez wszystkie cztery otwory A, B, C i D to najmniej odpowiednim miejscem usytuowania czujki pasywnej podczerwieni jest punkt oznaczony jedynką. Dla tych którzy znają zasadę działania tych czujek jest to oczywiste tylko, że w praktyce właśnie w tym miejscu są one wyjątkowo często montowane! Natomiast umieszczenie czujki w punkcie 2 jest najlepszym w takim przypadku rozwiązaniem, z tym zastrzeżeniem, że nie jest ułatwiona przez kotary czy inne wyposażenie wnętrza chronionego pomieszczenia neutralizacja czujki od strony okna C. Wykrywanie przekroczenia okna A jest gorzej w tym przypadku wykrywane przez czujkę niż najlepiej wykrywana agresja od strony drzwi D i okna C.
Jeśli przewidywana agresja może nastąpić od strony okien A, B lub C to optymalnym umieszczeniem czujki jest punkt 3. 
..

Błąd: złe zabezpieczenie zapisanych informacji o ochronie
Przykład: kto ma zmieniać kasety w magnetowidzie
W dużym obiekcie do ochrony którego zostały zainstalowane kamery magnetowid został umieszczony na stanowisku ochrony i agenci zmieniali co 24 godziny kasety. W obiekcie dokonano kradzieży lecz okazało się, że nie można było ustalić sprawców kradzieży gdyż agenci cofnęli o trzy godziny kasetę.
Gdzie zostały popełnione błędy?
Podstawowym błędem było pozostawienie dostępu do magnetowidu dla agentów ochrony to przecież także ich pracę rejestruje magnetowid.  Ten błąd jest jeszcze bardziej groźny w przypadku napadu przecież napastnicy w pierwszej kolejności będą chcieli zniszczyć zapis.
Zalecane jest umieszczanie zapisu w specjalnie do tego przeznaczonych sejfach.
Jaki rodzaj zapisu wybrać?
Sądzę, że przyszłościowym rozwiązaniem jest zapisywanie obrazów na twardych dyskach komputerów. Szybkość przeszukiwania i wykorzystania zapisu oraz możliwość ustalania jego kompresji dają ogromną przewagę nad zapisem na magnetowidach.
Poniżej zestawiłem porównanie wad i zalet kilku rodzajów zapisu.......
Dane uzupełnione współcześnieBłąd: realizacja montażu systemu bez autorskiego nadzoru projektanta lub konsultanta (dotyczy dużych obiektów).

Do wyjątków należą sytuacje w których w trakcie realizacji zatwierdzonego już projektu nie wystąpi konieczność wprowadzenia korekt w rozmieszczeniu elementów ochrony. Dlatego pożądane jest zapewnienie nadzoru autora projektu nad jego realizacją. Jest to oczywiste jeśli projekt i montaż systemu wykonuje ta sama firma. Natomiast jeśli projektant nie nadzoruje, chociaż w formie konsultacji, instalacji systemu to może się zdarzyć sytuacja, gdy "dobry" projekt, wiernie według planów zrealizowany jest do przełamania nawet przez dziecko lub jest źródłem udręki przez częste fałszywe alarmy. Dzieje się tak ponieważ działanie systemu alarmowego jest zależne od tak wielu na pozór nie związanych z nim czynników, że po prostu w fazie projektowej nie jest rzeczą możliwą przewidzenie ich wszystkich

Błąd: brak nadzoru nad robotami ze strony inwestora. 
W przypadku dużych i kosztownych systemów pożądane jest zapewnienie ciągłego nadzoru nad montażem ze strony inwestora przez jedną i tą samą osobę przez cały czas realizacji systemu, ponieważ pozwala to uniknąć kłopotów z przyjęciem kosztorysu powykonawczego.
Znam wypadki gdy ustalenie kosztów poszczególnych etapów realizacji systemu kosztowało tyle co ten właśnie etap.
.....

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego