Błędy 3 - Ochrona mienia, osób, systemy alarmowe

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

Błędy 3

Błędy w systemach ochrony

Błędy w systemach ochrony cz. 3
Stefan Jerzy Siudalski /1998-2000/ mimo, że zawarte tu informacje powstały kilkanaście lat temu to są nadal w większości aktualne.
.....
Błąd - brak przewidywań co do ewentualnych późniejszych zmian w obiekcie chronionym, a zwłaszcza wzrostu zagrożenia i konieczności objęcia ochroną dodatkowych powierzchni.
Ponieważ system alarmowy powinien umożliwiać łatwe i możliwie tanie dostosowywanie się do zmian jakie mogą zachodzić w obszarze ochrony, lepiej więc zdecydować się na system alarmowy trochę droższy ale umożliwiający pewną elastyczność późniejszych decyzji niż znaleźć się w sytuacji gdy niewielka zmiana w zagrożeniu obiektu lub w sposobie jego użytkowania zmusi do całkowitej, a zatem kosztownej, wymiany systemu ochrony.

Uwagi te dotyczą zwłaszcza:
• przewidzenia możliwości wprowadzenia w kanały instalacyjne dodatkowych przewodów,
• doboru centralki z zapasem linii dozorowych i zapewniającej możliwość przesyłania wielu informacji z obiektu [np. włączenie i wyłączenie systemu, napad, włamanie, awaria, rozróżnianie linii dozorowych, itd.] nawet jeśli nie planuje się od razu podłączenia obiektu do stacji monitorowania,
Przyjmijmy, że wybrana według wszystkich zaleceń koncepcja ochrony została dokładnie zrealizowana, czy możemy już być przez kilka lat całkowicie spokojni?

Niestety nie!
Przyjmując, że optymalnie zostały wybrane i rozmieszczone środki ochrony to przecież wybór ten dokonany został na bazie danych aktualnych w momencie podejmowania decyzji. Jest mało prawdopodobne aby na przestrzeni wielu lat zagrożenie obiektu czy poszczególnych jego pomieszczeń nie ulegało zmianom. Dlatego system alarmowy a wraz z nim system ochrony powinien być tak projektowany aby przewidzieć, na ile tylko jest to możliwe, zmiany jakie mogą nastąpić czy to w wartości mienia chronionego czy w sposobie użytkowania pomieszczeń.
Błąd - brak przewidywań co do ewentualnych późniejszych zmian w otoczeniu obiektu chronionego i poza najblizszym terenem
Dojazd do obiektu, imprezy masowe w sąsiedztwie obiektu, planowane przebudowy i remonty to tylko kilka haseł które trzeba brać pod uwagę jako te które mogą mieć wpływ na zmniejszenie się poziomu bezpieczeństwa obiektu.
Opis do tabeli nr 8 - tabela powstała ponad 20 lat temu i była publikowana w zeszytach dotyczących ochronie obiektów zabytkowych


Ad.1 Dobudowa
Przeanalizowanie skuteczności ochrony należy przeprowadzić dla dwóch etapów, tzn. ochrona w trakcie trwania dobudowy i po jej zakończeniu. Najczęściej w pierwszej fazie czyli podczas dobudowy ciężar ochrony przejmują  zwiększone służby interwencyjne i ewentualnie np. czujniki radiowe a w etapie drugim następuje zwiększenie obszaru chronionego najczęściej na bazie podcentralek podłączonych do centrali głównej.
Ad.2 , 3, 4  Zgromadzony sprzęt budowlany, remontowy, ustawione rusztowania
Nagromadzenie sprzętu budowlanego lub remontowego zdecydowanie zmniejsza czas przełamania ochrony mechanicznej a także umożliwia wejście w obszar chroniony w miejscach których projektant systemu ochrony mógł nie brać pod uwagę.
AD. 5 Wykopy
Prowadzenie wykopów  w sąsiedztwie obiektu chronionego może wydłużyć czas dojazdu ekipy interwencyjnej. Niestety dość często prowadzenie wykopów powoduje zakłócenia w dostawie prądu i łączności kablowych linii telefonicznych. Znalezienie niewypałów - co wcale nie jest rzadkością -  może na kilka dni sparaliżować dojście i dojazd do obiektu!
Ad. 6 Dekoracje przed świętami lub uroczystościami
Dekoracje mogą całkowicie zmienić strefy wykrywania czujek dotyczy to zwłaszcza czujek pasywnych podczerwieni chociaż i czujki mikrofalowe dopplerowskie też mieć zmienioną strefę wykrywania. Na skutek modyfikującego wpływu dekoracji na strefy wykrywania czujek mogą powstać zarówno:
- strefy martwe - co może być przyczyna przełamania systemu
- jak i dodatkowe strefy wykrywania które mogą być przyczyna fałszywych alarmów.
Ad. 7 Czasowe wystawy  lub inne imprezy okolicznościowe
Zmiana w sposobie użytkowania pomieszczeń, zwiększona liczba osób przebywających  w obiekcie, dodatkowe wyposażenie wnętrz wszystko to może w drastyczny sposób zmniejszyć ochronę obiektu.
AD.8 Awarie urządzeń
Urządzenia elektryczne maja zabezpieczenia przed wytwarzaniem zakłóceń lecz w czasie awarii lub nieprawidłowej eksploatacji urządzenia mogą być źródłem zakłóceń lub powodować fałszywe alarmy.
Ad.9 Pożar, powódź, zalanie  lub inne zdarzenia o charakterze losowym
Wszelkie wydarzenia losowe niestety niosą ze sobą groźbę utraty kontroli nad ruchem osobowym i dla takich przypadków należy służbie interwencyjnej przygotować wcześniej odpowiednie scenariusze postępowania.
AD.10 Zła kondycja służb ochrony
W trakcie Świąt i bezpośrednio po nich należy się liczyć z pogorszeniem się kondycji pracowników służb ochrony. Koniecznym staje się taki dobór ludzi na dyżurach aby uniknąć sytuacji gdy wszyscy mogą być w złej kondycji.
AD.11 Doskonalenie techniki przełamań przez przestępców
Należy zdawać sobie sprawę z ciągłego doskonalenia technik stosowanych przez przestępców. Nigdy, nikt rozsądny nie odważy się powiedzieć, że znane są już wszystkie możliwe pomysły i metody stosowane przez przestępców.
AD. 12 wybudowanie w sąsiedztwie: autostrady, linii kolejowej lub metra, podstacji trafo, nadajnika lub stacji przekaźnikowej itp.
Czujki w zależności od typu wykrywają pewne zjawiska aby uniknąć fałszywych alarmów w miejscu ich montaży nie powinny występować samoistnie zjawiska do wykrywania których są one przeznaczone.
Przykłady:
Czujki mikrofalowe dopplerowskie wykrywają człowieka np. z 35 metrów ale jeśli ich strefa wykrywania nie jest "oparta" o podłogę lub grunt to może się okazać, że będą doskonale wykrywały np. samochód, tramwaj, pociąg z odległości kilkuset metrów!
Czujki maja różną odporność na zakłócenia elektromagnetyczne - sąsiedztwo silnych nadajników może być przyczyna fałszywych alarmów.
Czujki wibracyjne, sejsmiczne po wybudowaniu w sąsiedztwie drogi o dużym natężeniu ruchu mogą być przyczyną fałszywych alarmów.

AD.13, 14 Zmiany w proporcjach cen i wartości dobra chronionego, zwiększenie ilości chronionego dobra
Systemy alarmowe są projektowane tak aby zachować zasadę zachowania rozsądnej proporcji między cena systemu a wartością chroniona. Przy małych wartościach mienia, małej ponętności łupu dla złodzieja systemy mogą być tak projektowane, że w obrębie ochrony, wewnątrz strefy chronionej mogą być obszary gorzej chronione lub wcale. Takie oszczędności nie należą do rzadkości tymczasem nawet przy tej samej wartości chronionego mienia jego "ponętność" może ze względy np. na zmianę asortymentu znacznie wzrosnąć.
Przykład - zmiana zagrożenia wraz ze zmianą asortymentu
Sklep ze sprzętem gospodarstwa domowego zabezpieczono systemem który z założenia wykrywał intruza dopiero po jego wejściu do środka. Po latach sklep ten zamieniono na filię banku a system alarmowy nie został zmodyfikowany. W nocy przecięto kraty [czas około 2 minut], wybito szybę i po usunięciu odłamków [czas około 1 minuty] przestępcy weszli do środka - system alarmowy zadziałał prawidłowo - wysłany patrol przybył po około 3-4 minutach po to by stwierdzić, że co droższe komputery znikneły.
Gdzie popełniono błąd?
Po pierwsze - już zamontowanie czujek tłuczenia szkła zmniejszyłoby czas działania przestępców o około minutę.
Po drugie - gdyby zamontowano czujki wykrywające przecinanie krat przestępcy nie mieli by szans na wejście do obiektu.
Na tym przykładzie widoczne są luki jakie występują w Polskich Normach „Systemy Alarmowe” - brak jest w nich zaleceń co do miejsca wykrywania przestępcy w zależności od kategorii zagrożonego obiektu.

AD.15 Zmiany w organizacji pracy w obiekcie chronionym
Do wyjątków należą sytuacje gdy w miarę upływu lat pomieszczenia w obiekcie są użytkowane dla takich samych celów i przez tego samego użytkownika. Nawet zmiany organizacyjne przeprowadzane w ramach jednej instytucji mogą zmienić zarówno rodzaje zagrożeń jaki  i ich poziom.

AD.16 Zmiany w organizacji służb ochrony
Zmiana agencji ochrony chroniącej obiekty czy stacji monitorowania grozi zmniejszeniem poziomu ochrony i to także w przypadkach wyboru korzystniejszej oferty. Stare przyzwyczajenia, brak pełnej znajomości specyfiki nowego obiekty przez agentów czyli czas przeznaczony na "docieranie się" może skutkować chwilowym pogorszeniem ochrony obiektu.

AD. 17 Zmiany w przepisach prawa
Na przestrzeni kilku ostatnich lat byliśmy świadkami dużych i to kilkakrotnych zmian w przepisach prawa. Już sama zmiana kwalifikacji czynów czy uprawnień wpływa na przenoszenie swojej działalności przez przestępców na inne niż dotychczas pole działań. Zmienia  się więc charakter zagrożeń.
.....Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego